Thuế trong MISA-SME phiên bản 7.9

7681

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam      Bạn đang sử dụng sản phẩm MISA-SME phiên bản 7.9 R05? Bạn có vướng mắc trong quá trình kê khai thuế? 
        Sau đây là một số câu hỏi có thể giải quyết các vấn đề của bạn.

Phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 R05 có thể nhập khẩu được báo cáo thuế nào vào chương trình Hỗ trợ kê khai phiên bản 1.3.0.1 của Tổng cục thuế?

        Ngày 18/03/2008, Công ty Cổ phần MISA đã phát hành chương trình MISA-SME phiên bản 7.9 R05 có thể nhập khẩu một cách nhanh chóng bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra vào chương trình Hỗ trợ kê khai phiên bản 1.3.0.1 của Tổng cục Thuế.

Hàng tháng tôi nhập đầy đủ các hóa đơn mua vào, bán ra, tiến hành khấu trừ thuế và công việc cuối cùng là in các báo cáo thuế nộp cho cơ quan thuế. Nhưng tôi không biết làm thế nào để nhập khẩu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra vào chương trình Hỗ trợ kê khai của Tổng cục thuế? 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam        Bạn có thể thực hiện trên chương trình MISA như sau: 

        Bước 1: Vào Tệp\In báo cáo\Thuế: In bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra. 

        Bước 2: Nhấn vào nút “Xuất khẩu dữ liệu” ởPhần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam góc trên bên trái của bảng kê (có hình phong bì thư), khi đó sẽ xuất hiện một thông báo và bạn tích chọn vào “Kết xuất dữ liệu thuế ra phần mềm của Tổng Cục Thuế”.
 
        Sau đó bạn chọn đường dẫn lưu file xuất khẩu, nhấn nút cất, chương trình sẽ báo là xuất khẩu thành công. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam        Bước 3: Vào chương trình Hỗ trợ kê khai, phần thuế GTGT chọn tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) tích chọn đến bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra (PL 01-1/GTGT, PL 01-2/GTGT). Khi đó bạn kích đúp chuột vào ô ở góc trên Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nambên trái của bảng kê, chọn đường dẫn lưu file mà chương trình MISA kết xuất ở bước 2.

Làm thế nào để kê khai hóa đơn giá trị gia tăng mua vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT? 

        Trường hợp kê trên hóa đơn mua hàng (phân hệ mua hàng): Các thông tin chung ở trang chi tiết kê bình thường (Nhà cung cấp, diễn giải, số hóa đơn, kí hiệu, mặt hàng mua, số lượng, đơn giá). Sang trang thuế chọn các mã thuế là V00KKT, V05KKT, V10KKT (tương ứng thuế suất 0%, 5% và 10%).

        Trường hợp kê trên phiếu chi (phân hệ quản lý quỹ): Định khoản trang chi tiết: Nợ TK liên quan/Có TK 111 (chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền thanh toán (gồm cả thuế). Sang trang thuế, phần tiền thuế chọn loại thuế 01, loại phát sinh là thuế đầu vào không được khấu trừ, tiền thuế, thuế suất. Tích chọn sang phần hóa đơn đánh số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn, loại khấu trừ chọn là không được khấu trừ, loại hóa đơn là hóa đơn GTGT.

        Hóa đơn này sẽ được kê khai vào nhóm hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Làm thế nào để kê khai hóa đơn giá trị gia tăng mua vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT?

        Trường hợp kê trên hóa đơn mua hàng (phân hệ mua hàng): Các thông tin chung ở trang chi tiết kê bình thường (Nhà cung cấp, diễn giải, số hóa đơn, kí hiệu, mặt hàng mua, số lượng, đơn giá). Sang trang thuế chọn các mã thuế là V00KTMP, V05KTMP, V10KTMP (tương ứng thuế suất 0%, 5% và 10%).

        Trường hợp kê trên phiếu chi (phân hệ quản lý quỹ): Định khoản trang chi tiết: Nợ TK liên quan/Có TK 111, Nợ 1331/Có 111. Sang trang thuế, phần thuế chọn loại thuế 01, loại phát sinh là thuế đầu vào được khấu trừ một phần. Tích chọn sang phần hóa đơn đánh số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn, loại khấu trừ chọn là khấu trừ một phần, loại hóa đơn là hóa đơn GTGT.
Hóa đơn này sẽ được kê khai vào nhóm hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

        Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không