Phần mềm kế toán MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực trong mùa quyết...

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực trong mùa quyết toán

441
Vào mùa quyết toán công việc của các anh/chị kế toán thường rất vất vả. Trong quá trình làm quyết toán, kế toán thường ghi nhận một số vấn đề sai sót sau xảy ra trong quá trình hạch toán kế toán:
1. Quên chưa kê khai hoặc kê khai thiếu chứng từ trên các số sách, báo cáo
 • Thu tiền nhưng quên ghi lên sổ quỹ 
 • Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu nhưng quên kê lên tờ khai
 • Tăng TSCĐ nhưng quên chưa kê lên sổ TSCĐ
2. Hạch toán kế toán chưa chính xác dẫn đến các báo cáo, sổ sách liên quan chênh lệch số liệu
 • Xuất hóa đơn kê khai thuế nhưng chưa hạch toán tiền thuế GTGT
 • Nhập/xuất kho VTHH nhưng hạch toán nhầm vào tài khoản khác tài khoản kho
 • Bán hàng ghi nhận doanh thu nhưng chưa xuất kho VTHH
 • Xuất kho VTHH nhưng chưa xác định giá vốn
 • Chưa xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Khối lượng chứng từ của cả năm tài chính lớn nên việc xác định nguyên nhân của các sai sót trên mất rất nhiều thời gian, công sức.

Nhưng với MISA SME.NET anh/chị sẽ không còn phải vất vả, căng thẳng trong mùa quyết toán nữa. Vì:
Ngay khi lập chứng từ phần mềm đã giúp kế toán tránh được các sai sót có thể xảy ra
 • Tự động cảnh báo những dấu hiệu sai sót có thể xảy ra như:
  • Xuất quỹ quá số tồn trên sổ quỹ
  • Nhập/xuất kho nhưng hạch toán nhầm tài khoản khác tài khoản kho
  • Xuất kho bán hàng nhưng hạch toán nhầm vào tài khoản khác tài khoản giá vốn
  • Ghi nhận doanh thu nhưng chưa ghi nhận giá vốn
 • Chứng từ ngay lập tức được kê lên các sổ sách, báo cáo tương ứng kế toán không phải làm gì thêm
Ưu việt nhất là phần mềm có sẵn một công cụ giúp kế toán tự động kiểm tra, đối chiếu các chứng từ, sổ sách
 • Tự động phát hiện ra các dấu hiệụ sai sót có thể xảy ra trên các chứng từ trong cả năm tài chính và đối chiếu các sổ sách, báo cáo có liên quan với nhau để phát hiện chênh lệch, như:
  • Số dư tiền mặt, tiền gửi âm cuối kỳ
  • Xuất kho nhưng chưa tính giá xuất kho
  • Hạch toán tăng TSCĐ nhưng quên kê lên sổ TSCĐ
  • Số lượng xuất kho không tương ứng với số lượng bán hàng làm doanh thu và giá vốn không phù hợp
  • Bán hàng ghi nhận doanh thu nhưng chưa xuất kho VTHH
  • Chưa xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  • Số dư đầu kỳ trên bảng cân đối chưa cân
 • Kế toán dễ dàng biết được sai sót hay chênh lệch do đâu và mở nhanh các chứng từ này để chỉnh sửa
Sau khi kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách kế toán có thể in ngay bộ báo cáo tài chính để nộp cho Tổng cục thuế.
Chúc các anh chị hoàn thành tốt báo cáo tài chính!
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không