Kiến thức Tin tức Hướng dẫn Login MISA GolfHCP qua facebook để tuân thủ chính sách...

Hướng dẫn Login MISA GolfHCP qua facebook để tuân thủ chính sách bảo mật mới nhằm tránh bị lỗi

27

Do Facebook có thay đổi trong chính sách quyền riêng tư nên hiện nay một số người dùng không thể sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập vào app MISA Golf HCP. Sau đây là hướng dẫn để đăng nhập vào ứng dụng MISA Golf HCP thông qua Facebook mà không bị lỗi.

Bước 1: Bật ứng dụng Facebook, chọn mục Khác
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư\Cài đặt tài khoản
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bước 3: Chọn Ứng dụng\Đã đăng nhập bằng Facebook
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bước 4: Tìm đến app MISA GolfHCP
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bước 5: Tích chọn tất cả các option ở phần Thông tin bạn đang chia sẻ với ứng dụng này và nhấn Save
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bước 6: Quay lại app MISA GolfHCP và đăng nhập như bình thường
Chúc Golfer đăng nhập thành công và có những trải nghiệm thú vị trên ứng dụng MISA Golf HCP!
Bài viết này hữu ích chứ?
Không