Kiến thức Tin tức MISA SME.NET R8: Cải tiến luồng kết nối công cụ ký điện...

MISA SME.NET R8: Cải tiến luồng kết nối công cụ ký điện tử MISA eSign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống

116
Nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng phần mềm, MISA phát hàng phiên bản MISA SME.NET 2020 R8 với nhiều cải tiến trong đó 2 tính năng hỗ trợ khách hàng trực tiếp là cải tiến luồng kết nối công cụ ký điện tử MISA eSign nhằm tăng cường bảo mật của hệ thống, bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận các thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn khi lập thông báo phát hành và phát hành hóa đơn lần đầu tiên để giảm thiểu sai sót.

Cải tiến luồng kết nối công cụ ký điện tử MISA eSign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống

  • Trước phiên bản R8:
Khi Thiết lập ký số eSign: Chỉ cần nhập Tài khoản đăng nhập eSign và mã PIN
Khi Ký số lên hóa đơn, tờ khai…: Trên mỗi máy tính làm việc, chỉ cần Thiết lập ký số eSign là có thể sử dụng máy tính đó để ký số mà không cần được Chủ sở hữu phê duyệt.
  • Từ phiên bản R8 trở đi:
     Khi Thiết lập ký số eSign: Nếu tài khoản MISA của Chủ sở hữu có thiết lập bảo mật 2 lớp thì:

Chương trình bổ sung thêm bước xác thực bảo mật 2 lớp. Trong đó, mã xác thực sẽ được gửi đến Email/Số điện thoại/Ứng dụng xác thực của Chủ sở hữu tùy theo thiết lập trên trang https://id.misa.com.vn.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tại bước Xác thực bảo mật 2 lớp:

Nếu tích chọn Không hỏi lại trên máy tính này thì không phải Thiết lập lại ký số eSign sau mỗi lần đăng nhập và không phải nhập mã xác thực bảo mật 2 lớp mỗi lần Thiết lập ký số eSign .
Nếu không tích chọn Không hỏi lại trên máy tính này thì: Phải Thiết lập lại ký số eSign sau mỗi lần đăng nhập và mỗi lần Thiết lập ký số eSign phải nhập mã xác thực bảo mật 2 lớp.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lưu ý: Nếu tài khoản MISA của Chủ sở hữu không thiết lập bảo mật 2 lớp thì khi Thiết lập ký số eSign sẽ không có bước Xác thực bảo mật 2 lớp. Đồng thời, không phải thiết lập lại ký số eSign sau mỗi lần đăng nhập.

Khi Ký số eSign lên hóa đơn, tờ khai… nếu máy tính dùng để ký số eSign chưa được cấp quyền sử dụng thì chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Để cấp quyền sử dụng eSign cho máy tính. Xem hướng dẫn tại đây.

Bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận chính xác

Các thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn khi lập thông báo phát hành và phát hành hóa đơn lần đầu tiên để giảm thiểu sai sót.
  • Trước phiên bản R8:
Khi phát hành HĐĐT hoặc cấp số (hóa đơn đặt in/tự in) đầu tiên của một mẫu hóa đơn hoặc chuyển trạng thái thông báo phát hành sang Đã có hiệu lực, chương trình không yêu cầu xác nhận thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn.
  • Từ phiên bản R8 trở đi:
Khi phát hành HĐĐT/cấp số (HĐ đặt in/tự in) đầu tiên của một mẫu hóa đơn:
Chương trình hiển thị thông báo:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
So sánh thông tin hóa đơn trên thông báo ở trên so với Thông báo phát hành đã có hiệu lực (được cơ quan thuế chấp thuận) bao gồm các thông tin:
Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu phải đúng với Thông báo phát hành
Số hóa đơn phải nằm trong khoảng Từ số – Đến số
Ngày phát hành hóa đơn bằng hoặc sau Ngày bắt đầu sử dụng.
=> Xem hướng dẫn kiểm tra Thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận tại đây.

Tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên hóa đơn đã chính xác.

Nhấn Tiếp tục phát hành HĐ và thực hiện các bước phát hành hóa đơn (hóa đơn điện tử) hoặc Cấp số hóa đơn (hóa đơn đặt in, tự in)
Khi chuyển trạng thái thông báo phát hành sang Đã có hiệu lực:
Chương trình hiển thị thông báo
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

So sánh thông tin hóa đơn trên thông báo ở trên so với Thông báo phát hành đã có hiệu lực (được cơ quan thuế chấp thuận) bao gồm các thông tin:

Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu phải đúng với Thông báo phát hành
Từ số – Đến số
Ngày phát hành hóa đơn bằng hoặc sau Ngày bắt đầu sử dụng.
Tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên thông báo phát hành đã chính xác.
Nhấn Lưu thông báo PHHĐ, chương trình sẽ chuyển trạng thái TBPH sang Đã có hiệu lực.
Với Quý khách hàng đang dùng phần mềm kế toán MISA SME.NET còn hạn cập nhật vui lòng xem hướng dẫn tự động cập nhập TẠI ĐÂY
Với Khách hàng dùng Phần mềm kế toán MISA SME.NET đã hết hạn cập nhật vui lòng lựa chọn 2 phương thức sau:
1. Liên hệ số 090.488.5833 để gặp trực tiếp tư vấn viên
2. Đăng ký thông tin để được hỗ trợ cập nhật bản mới nhất phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 tại đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không