Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Cách chuyển vật tư hàng hóa giữa các kho nội bộ trên...

Cách chuyển vật tư hàng hóa giữa các kho nội bộ trên phần mềm MISA SME.NET 2017

9698

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong doanh nghiệp.
2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.
4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
5. Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng.
Ví dụ
Ngày 23/01/2017, đơn vị quyết định chuyển 05 Tivi LG 29 inches từ kho hàng hoá ở khu vực A sang kho hàng hóa ở khu vực B
Xem phim hướng dẫn: Tại đây
Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ “Vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp” được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm
  • Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  • Khai báo chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn Cất.
  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.
Lưu ý:
1. Với các phiếu chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, thông tin về số chứng từ sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số. Còn nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm để tự in hóa đơn thì sẽ sử dụng chức năng Cấp số chứng từ trên thanh công cụ (để cấp được số chứng từ doanh nghiệp phải thông báo phát hành với cơ quan thuế => xem hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp trên phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn).
2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất kho chuyển kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.
Dùng thử phần mềm kế toán MISA SME.NET để chuyển vật tư hàng hóa nội bộ đơn giản hơn.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không