Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA SME.NET – Công cụ phân tích chi phí hiệu quả cho...

MISA SME.NET – Công cụ phân tích chi phí hiệu quả cho các doanh nghiệp hiện nay

3145

Chi phí kinh doanh là toàn bộ những hao phí về lao động phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích chi phí kinh doanh, nghiên cứu và đánh giá tình hình hiệu quả sử dụng các chi phí trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế nói chung và quản lý chi phí nói riêng, thực hiện các chức năng dự báo, nhận biết hiệu quả của chi phí bỏ ra và kết quả thu về, xác định quan hệ cấu thành và quan hệ nhân quả, xác định quy luật tạo thành và phát triển.

MISA SME.NET là công cụ đắc lực giúp Giám đốc Doanh nghiệp và kế toán trưởng luôn có được số liệu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác để kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo điều hành.

phan_tích_chi_phi_doanh_nghiep
MISA SME.NET cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác, tức thời các thông tin về:

1. Doanh thu

Phần mềm giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường, và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Nhóm kinh doanh nào có doanh số tốt nhất 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Sản phẩm/ Nhóm sản phẩm nào bán tốt nhất 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Thị trường nào có doanh số tốt nhất 
2. Chi phí
Giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm được tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh so với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Chi phí phát sinh của từng văn phòng, chi nhánh
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép xem doanh thu- chi phí theo thời gian 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
So sánh chi phí đã chi cùng kì năm nay so với năm trước để biết chi phí có được kiểm soát hiệu quả
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Nắm bắt tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí để đảm bảo chi tiêu hợp lý trong định mức
3. Lợi nhuận
Cho phép kế toán trưởng, giám đốc nắm bắt tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Biết bộ phận KD nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Văn phòng, chi nhánh, cửa hàng nào có lợi nhuận cao nhất
4. Tồn kho
Cho phép kế toán trưởng nắm bắt tình hình tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm VTHH
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép phân tích theo giá trị , hay số lượng và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước
5. Công nợ
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Đặc biệt, phần mềm cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,…để DN chủ động thu nợ 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép DN xác định tình trạng công nợ của từng khoản công nợ: Nợ bình thường, nợ khó đòi, nợ không thể đòi, từ đó có thể xác định được cơ cấu tình trạng nợ của DN

6. Ngoài ra, mọi lúc mọi nơi DN có thể xem số dư cuối kỳ của bất kì tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh của tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, … trong khoảng thời gian bất kì, các chỉ tiêu tài chính: ROS, ROE, ROA, ROI,…
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Dùng thử ngay phần mềm kế toán MISA SME.NET để phân tích chi phí, nghiên cứu và đánh giá tình hình hiệu quả sử dụng các chi phí trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả hơn.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không