Kiến thức Tin tức Làm thế nào để sử dụng voucher khi mua MISA SME.NET ?

Làm thế nào để sử dụng voucher khi mua MISA SME.NET ?

37
Để sử dụng voucher Quý khách phải mua hàng trực tuyến trên website misa.com.vn, hay trực tiếp trên sản phẩm MISA SME.NET 2017.

Khách hàng cần thực hiện 5 bước sau:
Bước 01: Vào website: misa.com.vn, sản phẩm MISA SME.NET 2017, nhấn “Mua ngay”. Hay vào MISA SME.NET 2017, nhấn nút “Mua GPSD” nếu mua mới – nhấn ” Gia hạn cập nhật” nếu gia hạn cập nhật.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Mua mới trên website misa.com.vn

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Mua mới trên MISA SME.NET 2017

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Gia hạn cập nhật
• Bước 02: Chọn gói sản phẩm
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
• Bước 03: Xác nhận mua hàng. Tại bước 03, khách hàng nhập mã voucher mà MISA gửi cho khách hàng để sử dụng.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

• Bước 04: Thông tin cấp GPSD/Hóa đơn
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
• Bước 05: Thanh toán 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Quý khách vui lòng xem phim hướng dẫn bên dưới.
  • Mua mới trên website misa.com.vn

  • Mua trên MISA SME.NET 2017

  • Phim hướng dẫn gia hạn phần mềm

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Bài viết này hữu ích chứ?
Không