Kiến thức Tin tức MISA cho ra mắt cộng đồng người dùng phần mềm quản trị...

MISA cho ra mắt cộng đồng người dùng phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN

5

Nhằm hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN có thể khai thác hiệu quả các tính năng cũng như giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình dùng, Công ty Cổ phần MISA đã cho ra mắt Cộng đồng sử dụng AMIS.VN trên Facebook. Các nội dung Quý khách hàng đưa lên sẽ được các thành viên khác và ban quản trị trả lời một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt, đây cũng là một trong những kênh hỗ trợ hoàn toàn miễn phí của MISA.

phần mềm quản trị doanh nghiệp
Nối tiếp các cộng đồng người dùng các sản phẩm, MISA đã tiếp tục cho ra mắt cộng đồng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. Quý Khách hàng đăng ký ra nhập tại đây
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không