Kiến thức Tin tức MISA tham gia Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử của...

MISA tham gia Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT

0

Với bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển các phần mềm dành cho khối Hành chính sự nghiệp, đặc biệt là đóng góp trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý của ngành giáo dục với Phần mềm Quản lý trường học QLTH.VN, MISA đã giành được sự tín nhiệm không nhỏ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Vừa qua, ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó chủ tich Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MISA đã được mời tham gia vào Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT.

Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT gồm 15 thành viên. Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc. Trong đó có 3 chuyên gia là Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, và Tổng giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel Phùng Văn Cường.

Từ trái qua phải: ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ông Phùng Văn Cường – Tổng giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel là ba chuyên gia được Bộ GD&ĐT mời tham gia vào Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ GD&ĐT là nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Bộ GĐ&ĐT, ngành GD&ĐT; Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Giúp Bộ trưởng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tham mưu, cho ý kiến về chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT; Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng.

Phần mềm Quản lý trường học QLTH.VN của MISA – sự đóng góp không nhỏ vào việc ứng dụng công nghệ hiện đại của cuộc CMCN 4.0 trong công tác quản lý của ngành giáo dục giúp cải cách phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý của ngành giáo dục Việt Nam
Sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Hoàng cho thấy Bộ, Ban, Ngành TW ngày càng dành nhiều sự tín nhiệm đối với MISA. Đây cũng là cơ hội lớn để chúng ta mang sản phẩm của mình tới nhiều hơn với các khách hàng, đối tác của mình góp phần nhiều hơn vào công cuộc hiện đại hóa đất nước./.
Bài viết này hữu ích chứ?
Không