Kiến thức Tin tức Mời thầu cung cấp và triển khai hệ thống Firewall cho trung...

Mời thầu cung cấp và triển khai hệ thống Firewall cho trung tâm dữ liệu

8
Công ty Cổ phần MISA kính mời các Quý công ty, đơn vị tham dự gói thầu cung cấp và triển khai hệ thống Firewall cho trung tâm dữ liệu của MISA
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với:
  • Ông Lê Anh Tuân – Ban đầu tư & Kiểm soát tài chính 
  • Mobile: 093 456 1980
  • Email: ict-purchase@misa.com.vn
Bài viết này hữu ích chứ?
Không