Kiến thức Tài chính kế toán Quy định về hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng

Quy định về hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng

2605

1. Hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng đi mua hàng hóa, nguyên vật liệu

 
  • Chứng từ đối với các khoản chi phí đi mua hàng
+ Giấy đề nghị thanh toán (Theo mẫu 05-TT ban hành theo Thông tư 200/TT-BTC)
+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí
+ Quyết định cử đi công tác: ghi rõ nơi đi, nơi đến, thời gian công tác
+ Hóa đơn tài chính đối với các khoản đã chi: Hóa đơn tiền phòng khách sạn, hóa đơn ăn uống, vé tàu xe, vé máy bay, phí cầu đường, ….
 
  • Chứng từ đối với hàng hóa đã mua
+ Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa đã mua (Nếu tạm ứng đi mua hàng hóa, nguyên vật liệu)
+ Hóa đơn chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ…. (Nếu có)
+ Phiếu xuất kho bên bán cung cấp
+ Phiếu nhập kho hàng hóa
 
  • Chứng từ thanh toán tạm ứng thừa/thiếu
+ Nếu số đã chi vượt quá số tạm ứng:
Phiếu chi (nếu chi thêm bằng tiền mặt) hoặc ủy nhiệm chi (nếu chi thêm bằng tiền gửi ngân hàng)
+ Nếu số đã chi nhỏ hơn số đã tạm ứng:
Phiếu thu (Nếu thu lại bằng tiền mặt) hoặc bảng thanh toán lương (Nếu doanh nghiệp trừ vào lương)
 
hồ sơ thanh toán tạm ứng

2. Hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng công tác phí

 
  • Chứng từ chứng minh công việc đã hoàn thành
+ Giấy đề nghị thanh toán (Theo mẫu 05-TT ban hành theo Thông tư 200/TT-BTC)
+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí
+ Quyết định cử đi công tác: ghi rõ nơi đi, nơi đến, thời gian công tác
+ Hóa đơn tài chính đối với các khoản đã chi: Hóa đơn tiền phòng khách sạn, hóa đơn ăn uống, vé tàu xe, vé máy bay, phí cầu đường, ….
 
  • Chứng từ thanh toán tạm ứng thừa/thiếu
+ Nếu số đã chi vượt quá số tạm ứng:
Phiếu chi (nếu chi thêm bằng tiền mặt) hoặc ủy nhiệm chi (nếu chi thêm bằng tiền gửi ngân hàng)
+ Nếu số đã chi nhỏ hơn số đã tạm ứng:
Phiếu thu (Nếu thu lại bằng tiền mặt) hoặc bảng thanh toán lương (Nếu doanh nghiệp trừ vào lương)
 
giấy đề nghị thanh toán
Trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2019 cho phép thanh quyết toán tạm ứng nhân viên theo từng vụ việc, từng hợp đồng, giúp kế toán thực hiện các nghiệp vụ về thanh quyết toán và tạm ứng nhanh chóng, dễ dàng.
dùng thử phần mềm
Bài viết này hữu ích chứ?
Không