Kiến thức Tài chính kế toán Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

16116
Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển thì lĩnh vực giáo dục lại càng được chú trọng đầu tư. Vậy đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giáo dục đào tạo thì chính sách thuế có gì khác biệt so với các hoạt động kinh doanh khác. Dưới đây là các chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục.

1. Thuế suất ưu đãi đối với hoạt động giáo dục

  • Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng với: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa tại lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và mội trường (được gọi là lĩnh vực xã hội hóa).
Trong danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng chính phủ quyết định.
  • Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 5 năm tiếp theo với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn mà không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định của nhà nước.

chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục2. Thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

  • Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn: Đây là đối tượng không chịu thuế GTGT.
  • Được khấu trừ GTGT đầu vào: Khóa học kế toán doanh nghiệp
Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào mà không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
Và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
  • Công ty có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

3. Các lưu ý khi làm kế toán ngành giáo dục

  • Thứ nhất: Khi nhận học phí của học viên các bạn hãy tiến hành Xuất hóa đơn.
  • Thứ 2: Doanh nghiệp không phải chịu thuế GTGT, kế toán vẫn tiến hành kê khai thuế GTGT hàng tháng
  • Thứ 3: Trong trường hợp phát sinh thuế thu nhập cá nhân(TNCN) thì làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý. Còn nếu không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì cuối năm làm quyết toán thuế TNCN nộp.
form-news

Bài viết này hữu ích chứ?
Không