Kiến thức Những ưu đãi về thuế và tiêu chuẩn của doanh nghiệp lĩnh...

Những ưu đãi về thuế và tiêu chuẩn của doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo

1632

Đối với các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ có những ưu đãi đặc biệt hơn về thuế so với các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác. Vậy những ưu đãi về thuế đó là gì và tiêu chuẩn công ty thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo như thế nào?

1. Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giáo dục – đào tạo được hưởng ưu đãi gì về thuế?

Tại Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP như sau:

“Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá).”

doanh nghiệp giáo dục - đào tạo

2. Tiêu chuẩn của các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giáo dục – đào tạo

tiêu chuẩn doanh nghiệp giáo dục - đào tạo

Tùy thuộc vào quy mô và loại hình hoạt động, các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau để đảm bảo quá trình vận hành của doanh nghiệp mình.form-news

Bài viết này hữu ích chứ?
Không