Kiến thức Tài chính kế toán Mức phạt đối với doanh nghiệp chậm thông báo tài khoản ngân...

Mức phạt đối với doanh nghiệp chậm thông báo tài khoản ngân hàng

458
Đăng kí tài khoản ngân hàng là một trong những yêu cầu bắt buộc của công ty sau khi thành lâp. Doanh nghiệp cần thông báo số tài khoản ngân hàng sử dụng trong giao dịch kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh trước khi giao dịch bằng tài khoản.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC các chi phí được trù của doanh nghiệp: “Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thành toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Theo đó các trường hợp có giá trị đơn hàng, giá trị hợp đồng trên 20 triệu, có yêu cầu xuất hóa đơn đều phải thực hiện qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.  Qua đó có thể thấy được đối với mỗi công ty, đăng ký tài khoản ngân hàng có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
tài khoản ngân hàng
Hiện tại việc thông báo tài khoản ngân hàng có sự thay đổi từ việc phải nộp mẫu thông báo gửi chi cục thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nộp ở sở kế hoạch đầu tư mà doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính.
Thông báo tài khoản ngân hàng được coi là một phần của nội dung thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Theo quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC, tương ứng với các trường hợp chậm nộp thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ bị xử phạt như sau:
Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
Áp dụng  theo đúng quy định này, việc chậm thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đến sở kế hoạch đầu tư nếu bị phát hiện mức phạt tối đa có thể lên đến 2.000.000 đồng. Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng đến sở kế hoạch và cơ quan thuế là yêu cầu bắt buộc và cũng để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.
Các trường hợp đã có tài khoản ngân hàng nhưng chưa thông báo, kể từ thời điểm đó cũng chưa phát sinh giao dịch trên 20 triệu nào tính vào chi phí công ty, xuất hóa đơn thì tùy theo mức độ của sự việc sẽ có mức xử phạt hợp lý của cơ quan thuế.
form-news
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không