Kiến thức Tài chính kế toán Lĩnh vực vận tải – Một số phương pháp giúp doanh nghiệp...

Lĩnh vực vận tải – Một số phương pháp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp

1189
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải có những nghiệp vụ đặc thù so với các doanh nghiệp khác như phải thống kê các khoản chi phí phát sinh, tính giá thành dịch vụ vận chuyển, quản lý doanh thu, chi phí và xác định lãi/lỗ theo từng đơn hàng, hợp đồng, đầu phương tiện, quản lý công nợ, tình hình nguyên vật liệu phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng từng phương tiện…
Các doanh nghiệp vận tải do có nhiều những nghiệp vụ đặc thù nên cần phương pháp quản lý tài chính, kế toán hiệu quả nhằm tránh thất thoát, chính xác về số liệu và thậm chí có khả năng phân tích nhằm tìm ra những số liệu chưa phù hợp để thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả của cả doanh nghiệp vận tải.Dưới đây là một số phương pháp giúp doanh nghiệp lĩnh vực vận tải quản lý hoạt động tài chính kế toán tốt hơn.

1. Quản lý bằng quy trình ngoài

Các nghiệp vụ đặc thù tiêu biểu của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải phải kể đến là tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng tuyến; theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện; quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe; quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe; xác định lãi/lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển; quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe; thống kê các khoản phí theo từng khoản mục.
Để thực hiện được các phương pháp này kế toán công ty về dịch vụ xây dựng cần lập một quy trình theo dõi dựa trên một số công cụ có sẵn như Excel để theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện; xác định lãi/lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển, quản lý công nợ và thông kế các khoản chi phí.xe tải

Khối lượng các mục trên các công cụ có sẵn như Excel sẽ nhiều khi kế toán sử dụng phương pháp này, do các nghiệp vụ có liên quan chặt chẽ đến nhau khiến kế toán cần sử dụng nhiều bảng biểu, điều này rất có thể dẫn đến tình trạng sai sót hoặc nhầm lẫn.

Để hoàn thành tốt theo phương pháp này, kế toán cần có kỹ năng về excel tốt, thêm vào đó, kế toán cần có nghiệp vụ vững vàng, thường xuyên cập nhập những quy định đối với doanh nghiệp vận tải của mình.

2. Quản lý bằng phần mềm

Do nghiệp vụ phức tạp và dễ nhầm lẫn, kế toán các doanh nghiệp vận tải nên sử dụng phần mềm nhằm đơn giản hóa công việc của mình. Các doanh nghiệp vận tải có thể thực hiện được mọi nghiệp vụ với phần mềm kế toán.

– Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng tuyển: Khi sử dụng phần mềm, trong kỳ, khi phát sinh các khoản chi phí như xăng, dầu, phí cầu đường, chi phí bảo trì , chi phí trả cho doanh nghiệp tài xế thì phần mềm sẽ tự động hạch toán từng hợp đồng vận chuyển, từng phương tiện vận chuyển. Thêm vào đó, phần mềm còn tự động tính giá thành từng hợp đồng từng phương tiện vận chuyển ghi nhận giá vốn dịch vụ.

– Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện: Phần mềm sẽ giúp các kế toán doanh nghiệp vận tải tổng hợp tồn kho theo hợp đồng: quản lý tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng cho từng phương tiện. Quản lý tình hình kho còn bao nhiêu vật tư, linh kiện để chuẩn bị mua hàng nếu phụ kiện đó sắp hết.
– Xác định lãi/lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển một cách tự động.
– Quản lý công nợ tạm ứng theo theo từng lái xe chính xác.
– Thống kê các khoản chi phí theo từng khoản mục chi phí
– Cung cấp các biểu đồ phân tích chi phíQuản lý bằng phần mềm giúp doanh nghiệp vận tải hoạt động hiệu quả hơn trong việc công tác tài chính – kế toán.

Hình dung chi tiết hơn về công việc kế toán doanh nghiệp vận tải và những sai sót có thể phát sinh tại bài viết 6 lưu ý kế toán doanh nghiệp vận tải cần đặc biệt quan tâm

công ty Dương Tuấn

form-news

Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, Công ty Dương Tuấn (Bắc Ninh) hiện đang sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET để giải bài toán trong việc kiểm soát, quản lý doanh thu theo từng đầu xe. Nhờ việc sử dụng phần mềm Doanh nghiệp chia sẻ giờ đây đã giảm được mức độ rủi ro với các con số, đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng khi xuất số liệu ra. Nhìn vào số liệu doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra và từ đó hiệu chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Phần mềm kế toán MISA giúp giải quyết triệt để các vấn đề mà giám đốc doanh nghiệp vận tải, logistic, quản lý kho.

    • Thống kê các khoản chi phí theo từng khoản mục chi phí
    • Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện
    • Cung cấp các biểu đồ phân tích chi phí

Xác định lãi/ lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển
phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi.

phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp báo cáo trực quan về chi phí, doanh thu, công nợ…

Đặc biệt phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép chủ doanh nghiệp quản lý tình hình doanh thu, chi phí mọi lúc mọi nơi thông qua mobile giúp chủ doanh nghiệp nhanh chóng phân tích số liệu từ đó hiệu chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Thay đổi phương cách quản lý nhằm tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận là một trong những điểm chủ doanh nghiệp cần lưu ý trong thời kỳ 4.0. Để tìm hiểu chi tiết tính năng, tiện ích ưu việt trên phần mềm kế toán MISA SME.NET dành riêng cho doanh nghiệp vận tải, logistics, kho bãi, anh chị chủ doanh nghiệp có thể ấn tìm hiểu thêm dưới đây:

CTA

Bài viết này hữu ích chứ?
Không