Kiến thức Tài chính kế toán Hạch toán kế toán trong công ty nội thất

Hạch toán kế toán trong công ty nội thất

7079

Được đánh giá là kế toán ngành có nhiều nghiệp vụ phát sinh. Kế toán trong công ty nội thất phải thực hiện nhiều công việc về hạch toán. Dưới đây là một số hướng dẫn phương pháp hạch toán cho kế toán trong công ty nội thất.

Kế toán công ty nội thất là gì? Công việc của kế toán công ty nội thất?

Kế toán ngành nội thất ngoài những công việc cơ bản của kế toán thì cần phải thực hiện việc ghi chép, theo dõi, tiếp nhận và xử lý các thông tin liên qua đến tài chính của công ty kinh doanh ngành nghề nội thất. Công việc có phần tương tự như các kế toán ngành xây dựng nói chung như:- Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng, nắm bắt được chi tiết từng hợp đồng xây dựng.

– Dự toán công trình để nắm được chính xác định mức chi phí, khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình.
– Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình.
– Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chí phí nhân công, chi phí sử dụng máy thu công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại và mất mát… Đồng thời chủ động báo cáo tình trạng thực tế với định mức có trong dự án.
– Kế toán công ty nội thất cũng cần biết áp dụng đúng giá cho từng hạng mục tại từng địa phương riêng biệt.
– Mỗi hạng mục, công trình đi kèm một dự toán riêng. Do vậy khi hạch toán chi phí cần chú ý vào giá trị từng công trình đó.
– Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công trong thực tế, nhật ký thi công đối với các máy thi công nhằm xác định mức tiêu nhiên liệu cụ thể đối với các máy phục vụ cho công trình xây dựng.
– Tập hợp và phân bổ chi phí cho từng công trình.
– Kế toán cũng cần lưu ý cách quản lý và theo dõi tiến độ thi công công trình sao cho hiệu quả nhằm giảm thiểu sai sót và rủi ro cho kế toán.
– Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình.
– Lập báo cáo hằng tháng, quý và báo cáo cuối năm.
hạch toán công ty nội thất

Phương pháp hạch toán kế toán trong công ty nội thất

Hạch toán doanh thu tư vấn, thiết kế

Nợ TK 131

Có TK 5113

Có TK 3331

Nợ TK 632

Có TK 154

Hạch toán chi phí tạo ra giá vốn của hợp đồng tư vấn thiết kế

+ Chi phí dịch vụ liên quan

Nợ tk 627

Nợ TK 133

Có TK 111,112,331

+ Chi phí khấu hao TSCĐ

Nợ TK 6274: Nếu TSCĐ dùng cho việc đo đạc tạo ra doanh thu

Nợ TK 6424: Nếu TSCĐ dùng cho bp quản lý.

Có TK 214

+ Chi phí phân bổ CCDC

Nợ TK 6273: Nếu CCDC dùng cho việc đo đạc tạo ra doanh thu dịch vụ

Nợ TK 6423: Nếu CCDC dùng cho bp quản lý

Có TK 214:

+ Trong công ty thiết kế không phát sinh nguyên vật liệu

Cuối tháng Kết chuyển chi phí tính vào giá thành

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không