Kiến thức Tin tức Chân chữ ký

Chân chữ ký

58
Chân chữ ký khối Doanh nghiệp:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam Bùi Minh Tuấn
Nhân viên kinh doanh – Nhóm Babylon – TTKD Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Văn phòng MISA Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Địa chỉ: Tòa nhà MISA, Lô 5, Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM
Mobile: 0948 217 721 | Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ ) | Fax: 04 3795 8088
Email: [email protected] | Skype: tuanbui88vn | Website: www.misa.com.vn
Xem các kênh hỗ trợ của MISA tại đây: www.mily.vn/hotromisa
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  Tất cả các thông tin trong email này bao gồm file đính kèm chỉ dành cho các cá nhân hoặc tổ chức nào được gửi tới. Nếu anh/chị không phải là người nhận của email này, anh/chị vui lòng không chuyển tiếp, in, giữ lại, sao chép hoặc phổ biến thông báo này hoặc bất kỳ phần nào của nó. Nếu anh/chị đã nhận được e-mail này do lỗi, xin vui lòng thông báo ngay cho người gửi bằng cách trả lại e-mail và xóa nó khỏi máy tính của anh/chị” —“All information in this email including its attachments is solely intended for the individual or the entity it is addressed to. If you are not the intended recipient of this message, you are not authorized to read,forward, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete it from your computer
Chân chữ ký khối Hộ Cá thể:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam Bùi Minh Tuấn
Nhân viên kinh doanh – Nhóm Venus – TTKD Hộ Cá Thể
Văn phòng MISA Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Địa chỉ: Tòa nhà MISA, Lô 5, Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM
Mobile: 0948 217 721 | Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ ) | Fax: 04 3795 8088
Email: [email protected] | Skype: tuanbui88vn | Website: www.misa.com.vn
Xem các kênh hỗ trợ của MISA tại đây: www.mily.vn/hotromisa
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  Tất cả các thông tin trong email này bao gồm file đính kèm chỉ dành cho các cá nhân hoặc tổ chức nào được gửi tới. Nếu anh/chị không phải là người nhận của email này, anh/chị vui lòng không chuyển tiếp, in, giữ lại, sao chép hoặc phổ biến thông báo này hoặc bất kỳ phần nào của nó. Nếu anh/chị đã nhận được e-mail này do lỗi, xin vui lòng thông báo ngay cho người gửi bằng cách trả lại e-mail và xóa nó khỏi máy tính của anh/chị” —“All information in this email including its attachments is solely intended for the individual or the entity it is addressed to. If you are not the intended recipient of this message, you are not authorized to read,forward, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete it from your computer
 
Chân chữ ký phòng Mạng lưới:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam Bùi Minh Tuấn
Nhân viên Quản lý, khai thác mạng lưới – Phòng kinh doanh mạng lưới SME
Văn phòng MISA Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Địa chỉ: Tòa nhà MISA, Lô 5, Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM
Mobile: 0948 217 721 | Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ ) | Fax: 04 3795 8088
Email: [email protected] | Skype: tuanbui88vn | Website: www.misa.com.vn
Xem các kênh hỗ trợ của MISA tại đây: www.mily.vn/hotromisa
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  Tất cả các thông tin trong email này bao gồm file đính kèm chỉ dành cho các cá nhân hoặc tổ chức nào được gửi tới. Nếu anh/chị không phải là người nhận của email này, anh/chị vui lòng không chuyển tiếp, in, giữ lại, sao chép hoặc phổ biến thông báo này hoặc bất kỳ phần nào của nó. Nếu anh/chị đã nhận được e-mail này do lỗi, xin vui lòng thông báo ngay cho người gửi bằng cách trả lại e-mail và xóa nó khỏi máy tính của anh/chị” —“All information in this email including its attachments is solely intended for the individual or the entity it is addressed to. If you are not the intended recipient of this message, you are not authorized to read,forward, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete it from your computer
 
Chân chữ ký khối HCSN (phi GD):
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam Bùi Minh Tuấn
Nhân viên Xúc tiến – Nhóm Eagle – TTKD HCSN
Văn phòng MISA Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Địa chỉ: Tòa nhà MISA, Lô 5, Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM
Mobile: 0948 217 721 | Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ ) | Fax: 04 3795 8088
Email: [email protected] | Skype: tuanbui88vn | Website: www.misa.com.vn
Xem các kênh hỗ trợ của MISA tại đây: www.mily.vn/hotromisa
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  Tất cả các thông tin trong email này bao gồm file đính kèm chỉ dành cho các cá nhân hoặc tổ chức nào được gửi tới. Nếu anh/chị không phải là người nhận của email này, anh/chị vui lòng không chuyển tiếp, in, giữ lại, sao chép hoặc phổ biến thông báo này hoặc bất kỳ phần nào của nó. Nếu anh/chị đã nhận được e-mail này do lỗi, xin vui lòng thông báo ngay cho người gửi bằng cách trả lại e-mail và xóa nó khỏi máy tính của anh/chị” —“All information in this email including its attachments is solely intended for the individual or the entity it is addressed to. If you are not the intended recipient of this message, you are not authorized to read,forward, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete it from your computer
 
Chân chữ ký phòng Giải pháp giáo dục:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam Bùi Minh Tuấn
Nhân viên kinh doanh SISAP – Phòng KD Giải pháp Giáo dục
Văn phòng MISA Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Địa chỉ: Tòa nhà MISA, Lô 5, Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM
Mobile: 0948 217 721 | Tel: 04 3795 9595 (máy lẻ ) | Fax: 04 3795 8088
Email: [email protected] | Skype: tuanbui88vn | Website: www.misa.com.vn
Xem các kênh hỗ trợ của MISA tại đây: www.mily.vn/hotromisa
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  Tất cả các thông tin trong email này bao gồm file đính kèm chỉ dành cho các cá nhân hoặc tổ chức nào được gửi tới. Nếu anh/chị không phải là người nhận của email này, anh/chị vui lòng không chuyển tiếp, in, giữ lại, sao chép hoặc phổ biến thông báo này hoặc bất kỳ phần nào của nó. Nếu anh/chị đã nhận được e-mail này do lỗi, xin vui lòng thông báo ngay cho người gửi bằng cách trả lại e-mail và xóa nó khỏi máy tính của anh/chị” —“All information in this email including its attachments is solely intended for the individual or the entity it is addressed to. If you are not the intended recipient of this message, you are not authorized to read,forward, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete it from your computer
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không