Quản lý cổ đông hiệu quả

2958
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTổng quan
Phân hệ cổ đông trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý được thông tin về các cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông, về các đợt phát hành cổ phần mới cũng như tình hình chuyển nhượng, chi trả cổ tức phát sinh trong kỳ kế toán.

Đồng thời, thông qua hệ thống báo cáo quản trị, chương trình cũng hỗ trợ các nhà quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt được các thông tin về cổ đông và tình hình chi trả cổ tức của công ty.

Đầu vào
 • Phiếu chuyển nhượng
 • Số cổ đông
 • Danh sách đợt phát hành
 • Danh sách mua cổ phần

Các tính năng chính

Cho phép lưu trữ thông tin về các đợt phát hành cổ phần mới

 • Khai báo và cập nhật các thông tin về đợt phát hành cổ phần
 • Phát hành các loại cổ phần: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, …
 • Khai báo và quản lý các thông tin về từng loại cổ phần phát hành: số lượng phát hành, loại cổ phần, giá phát hành, số năm hạn chế chuyển nhượng.

Cho phép quản lý danh sách đăng ký mua cổ phần

 • Khai báo các thông tin của đối tượng đăng ký mua cổ phần
 • Theo dõi các thông tin về cổ phần đăng ký mua của từng đối tượng đăng ký: Loại cổ phần, Giá phát hành, Số lượng được mua, Số lượng đăng ký, Số lượng được duyệt, Số lượng đã nộp tiền, Số tiền đã nộp

Cho phép quản lý sổ cổ đông của công ty

 • Quản lý các thông tin về cổ đông của công ty
 • Theo dõi tình hình sở hữu cổ phần của từng cổ đông về: Số lượng, Giá trị cổ phần sở hữu
 • Người dùng có thể xem được lịch sử các giao dịch mua, chuyển nhượng cổ phần của từng cổ đông

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamCho phép quản lý việc chuyển nhượng cổ phần

 • Khai báo các thông tin liên quan khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty và giữa cổ đông với nhà đầu tư mới
 • Cập nhật vào sổ cổ đông các giao dịch chuyển nhượng cổ phần

Cho phép lập và quản lý thông tin của từng đợt chia cổ tức

 • Chương trình hỗ trợ chia cổ tức cho các cổ đông nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp vào cuối mỗi chu kỳ kinh doanh và cho phép theo dõi được tình hình chi trả cổ tức của từng đợt chia cổ tức
 • Chương trình cho phép hiển thị toàn bộ danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần của công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức
 • Chương trình tự động tính ra số cổ tức phải trả cho từng cổ đông dựa trên tổng tiền cổ tức và số lượng từng loại cổ phần nắm giữ của mỗi cổ đông giúp làm giảm nhẹ công việc của kế toán
 • Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng nhiều hình thức thanh toán khác nhau: tiền mặt, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản…

Báo cáo

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamĐể hỗ trợ các doanh nghiệp có thể quản lý tốt danh sách, các thông tin cá nhân của cổ đông cũng như tình hình chi, trả cổ tức cho những cổ đông được hưởng. Chương trình đã cung cấp các báo cáo để phục vụ nhà quản trị doanh nghiệp những nhu cầu trên.

Quản lý danh sách cổ đông
– Hồ sơ cổ đông
– Danh sách cổ đông

Theo dõi tình hình chi trả cổ tức
– Danh sách chia cổ tức
– Báo cáo tình hình chi trả cổ tức
– Báo cáo cổ tức phải trả

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Các tính năng khác của MISA SME.NET 2012 xem tại đây

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không