Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Quản lý phát hành hóa đơn hiệu quả hơn với phần mềm...

Quản lý phát hành hóa đơn hiệu quả hơn với phần mềm MISA SME.NET 2012

2290

Tổng quan

Hóa đơn và việc sử dụng Hóa đơn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng đó, phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn trong MISA SME.NET cho phép lập Quyết định áp dụng hóa đơn tự in; Khởi tạo hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn; Thông báo hủy hóa đơn, mất cháy hỏng hóa đơn, xóa hóa đơn theo đúng nghị định 51/2010/ND-CP ban hành ngày 14/05/2010 và TT 153 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đầu vào

 • Quyết định áp dụng HĐ tự in
 • Mẫu hóa đơn sử dụng
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn
 • Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Các tính năng chính

Cho phép lập quyết định áp dụng hóa đơn tự in, đặt in và điện tử

 • Lập quyết định áp dụng hóa đơn tự in với đầy đủ các thông tin như Ngày lập quyết định, Tên đơn vị, Số đăng ký kinh doanh, Ngày áp dụng,…
 • Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamIn quyết định áp dụng hóa đơn tự in để nộp cho cơ quan thuế
 • In hóa đơn Mẫu để nộp cho cơ quan thuế

Cho phép khởi tạo các mẫu hóa đơn sử dụng

 • Khởi tạo hóa đơn tự in trực tiếp từ phần mềm với đầy đủ các thông tin: Tên mẫu hóa đơn, Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Số liên, Màu,…
 • Xem mẫu và chỉnh sửa mẫu hóa đơn vừa khởi tạo sao cho phù hợp với nhu cầu DN

Cho phép thực hiện thông báo phát hành hóa đơn

 • Lập thông báo phát hành hóa đơn với đầy đủ các thông tin: Mẫu hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số, Đến số, Số lượng,…
 • In thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế

Cho phép thông báo hủy hóa đơn

 • Lập thông báo hủy hóa đơn với các thông tin như: Đối tượng nhận thông báo, Phương pháp hủy, Tên loại HĐ, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số, Đến số, …
 • In Thông báo kết quả hủy hóa đơn để gửi cho cơ quan thuế

Cho phép thông báo mất, cháy, hỏng hóa đơn

 • Khai báo hóa đơn bị mất, cháy, hỏng với các thông tin như Lý do mất, cháy, hỏng, Tên loại HĐ, Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn, Từ số, Đến số, …
 • Chọn và xem lại các hóa đơn bị mất, cháy, hỏng với các hóa đơn đã lập trước đó
 • In Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn để gửi cho cơ quan thuế

Cho phép xóa hóa đơn đã lập nhưng bị sai

 • Khai báo hóa đơn cần xóa do bị sai nhưng Lý do xóa, Mẫu số, Tên loại HĐ, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn,…
 • Chọn và xem lại các hóa đơn cần xóa

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamBáo cáo

 • Cho phép theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn

           – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
           – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu quản trị)

 • Cho phép theo dõi tình hình bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

           – Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không