Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Những tính năng của phân hệ Quỹ trong MISA SME.NET 2012

Những tính năng của phân hệ Quỹ trong MISA SME.NET 2012

14733

Tổng quan

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTiền mặt là nguồn vốn lưu động không thể thiếu trong bất cứ doanh nghiệp nào. Việc tổ chức quản lý tốt tiền mặt giúp cho doanh nghiệp tự chủ hơn và đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động kinh doanh.

Phân hệ Quỹ trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý tốt về thu, chi, tồn quỹ, về tình hình biến động dòng tiền tại doanh nghiệp. Đặc biệt, MISA SME.NET 2012 kiểm soát rất chặt chẽ các nghiệp vụ thu tiền từ khách hàng, thanh toán cho nhà cung cấp và tạm ứng cho nhân viên.

Thông qua phân hệ Quỹ, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về sự biến động tiền mặt và tình hình tồn quỹ của đơn vị để có kế hoạch thu chi hợp lý.

Đầu vào

 • Giấy đề nghị thanh toán, Giấy đề nghị tạm ứng
 • Phiếu thu tiền mặt
 • Phiếu chi tiền mặt

Tính năng chính trên phân hệ Quỹ

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamCho phép hạch toán, theo dõi, quản lý các nghiệp vụ liên quan tới tiền mặt trong doanh nghiệp

 • Kiểm soát thu, chi theo từng hóa đơn, chi tiết theo từng ngày thực hiện thanh toán.
 • Theo dõi thu chi theo nhiều ngoại tệ khác nhau. Khi đó chương trình tự động quy đổi theo đồng tiền hạch toán và tự động xử lý phần chênh lệch tỷ giá (nếu có).
 • Thực hiện thu, chi cho một hay nhiều khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng cho nhiều nhân viên trên một chứng từ.
 • Theo dõi thu, chi chi tiết theo từng mục thu/chi cho từng khoản mục chi phí, hợp đồng, phòng ban.

Cho xem trực tiếp số tồn quỹ ngay trên màn hình nhập dữ liệu.

 • Khai báo các thông tin về thuế GTGT trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ).
 • Cho phép nhập liệu nhanh trên chương trình
 • Chương trình cho phép người dùng thêm nhanh một chứng từ với thông tin tương tự như thông tin của chứng từ được chọn bằng chức năng nhân bản.
 • Chương trình cho phép định khoản tự động, kế toán chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh, phần mềm sẽ tự động định khoản.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamCho phép thực hiện hạch toán chuyển tiền nội bộ tiền mặt

 • Luân chuyển nội bộ tiền mặt giữa các chi nhánh, theo dõi quá trình luân chuyển tiền trên các quỹ của toàn Công ty

Cho phép in Phiếu thu, Phiếu chi từ phân hệ quỹ

 • In phiếu thu, phiếu chi trên phân hệ quỹ, đồng thời cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ khi in chứng từ
 • Chỉnh sửa mẫu chứng từ phù hợp với yêu cầu người dùng; xuất khẩu ra excel, pdf,…

Báo cáo

Với mục đích đáp ứng nhu cầu báo cáo về tình hình sử dụng tiền mặt, lượng tiền tồn quỹ, phần mềm cung cấp các báo cáo Quỹ giúp cho ban quản lý nắm rõ được tình hình và vạch rõ được kế hoạch chi tiêu hợp lý cho doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamMẫu báo cáo đặc trưng của chương trình trên phân hệ Quỹ.

 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ
 • Và còn rất nhiều báo cáo quản trị khác

Các tính năng khác của MISA SME.NET 2012 xem tại đây

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không