Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Những tính năng mới nhất của phần mềm MISA SME.NET 2010 qua...

Những tính năng mới nhất của phần mềm MISA SME.NET 2010 qua ảnh

9155

Công ty Cổ phần MISA chuẩn bị cho ra mắt thị trường phần mềm mới nhất MISA SME.NET 2010. Đây là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại với hàng loạt những tính năng ưu việt giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, phần mềm MISA SME.NET còn sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
13 phân hệ của MISA SME.NET 2010

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ mới Quản lý cổ đông giúp quản lý cổ đông linh hoạt

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ mới Quản lý ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp
lập dự toán và quản lý chi tiết từng khoản chi tiêu theo dự toán

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Ngân hàng hỗ trợ thanh toán ngân hàng trực tuyến

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Giá thành hỗ trợ tính Giá thành theo nhiều phương pháp

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Thuế

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Hợp đồng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Quỹ

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Kho

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Bán hàng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Mua hàng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Tài sản cố định

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Tiền lương

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Tổng hợp: Tự động kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ, xác định lãi lỗ của kỳ kinh doanh
và lên báo cáo tài chính

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không