Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Những tính năng của phân hệ Mua hàng trong MISA SME.NET 2010

Những tính năng của phân hệ Mua hàng trong MISA SME.NET 2010

22091

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamPhân hệ mua hàng trong MISA SME.NET 2010 cho phép người sử dụng theo dõi, hạch toán và quản lý các chứng từ mua VTHH, CCDC, mua dịch vụ và các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Đơn mua hàng:
Chức năng Đơn mua hàng cho phép người dùng lập đơn mua hàng gửi nhà cung cấp.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Mua hàng:
Chức năng Mua hàng cho phép người dùng lập và theo dõi chứng từ mua VTHH, CCDC trong trường hợp chưa thanh toán tiền hoặc thanh toán ngay, đã có hóa đơn hoặc chưa có hóa đơn, mua trong nước, mua hàng nhập khấu.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Nhập hóa đơn:
Chức năng Nhập hóa đơn giúp người dùng khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng đối với trường hợp mua hàng trước đó đã nhận hàng về nhưng chưa có hóa đơn. Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Mua dịch vụ:
Chức năng Mua dịch vụ cho phép người dùng lập và theo dõi chứng từ mua dịch vụ thường xảy ra tại doanh nghiệp như dịch vụ điện nước, điện thoại, internetPhần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Hàng trả lại giảm giá:
Chức năng Hàng trả lại giảm giá giúp người dùng lập chứng từ hàng mua trả lại hoặc hàng mua giảm giáPhần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Trả tiền nhà cung cấp:
Chức năng Trả tiền nhà cung cấp giúp người dùng lập chứng từ trả tiền cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng theo từng hóa đơn mua hàng.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Tổng hợp công nợ phải trả:
Chức năng Tổng hợp công nợ phải trả cho phép người dùng xem và in báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Sổ chi tiết mua hàng:
Chức năng Sổ chi tiết mua hàng cho phép xem và in Sổ chi tiết mua hàng. 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng nhà cung cấp:
Chức năng nhà cung cấp cho phép khai báo và theo dõi danh sách Nhà cung cấp có liên quan đến việc mua hàng của doanh nghiệp.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng nhân viên:
Chức năng nhân viên cho phép khai báo và quản lý danh sách nhân viên trong doanh nghiệp để quản lý việc mua hàng và trả nợ Nhà cung cấp theo từng nhân viên.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Kho:
Chức năng Kho cho phép khai báo và theo dõi danh mục kho VTHH, CCDC tại doanh nghiệp để quản lý VTHH, CCDC theo từng kho.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Vật tư hàng hóa:
Chức năng Vật tư hàng hóa cho phép khai báo và theo dõi danh mục VTHH tại doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không