Tags Kế toán tiền lương

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương,...

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với các cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế và...
chính sách tiền lương

Những thay đổi về tiền lương, thưởng từ năm 2021

Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2019 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021) quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng mà người...

Danh sách mẫu chứng từ kế toán tiền lương và các...

Kế toán tổng hợp tiền lương là một phần hành không thể thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, việc hạch toán kế...

Bài viết nổi bật