Kiến thức Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền công mới nhất

686

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với các cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp. Dưới đây là những hướng dẫn về cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020 từ tiền lương, tiền công mới nhất.

1. Căn cứ và các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân 2020

1.1. Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ:
+ Các khoản giảm trừ gia cảnh;
+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện;
+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

1.2. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Tuy nhiên, không phải tất cả cá nhân đều phải nộp thuế, mà chỉ người có thu nhập tính thuế mới phải nộp thuế.

Từ ngày 1/07/2020, mức chịu thuế thu nhập cá nhân tăng lên 11 triệu đồng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

hướng dẫn tính thuế TNCN mới nhất

2. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

2.1. Công thức tính thuế TNCN

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

2.2. Các bước tính thuế TNCN

Bước 1. Tính tổng thu nhập chịu thuế
Bước 2. Tính các khoản được miễn
Bước 3. Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)
Bước 4. Tính các khoản được giảm trừ
Bước 5. Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)
Bước 6. Tính số thuế phải nộp theo công thức (1).

| Đọc thêm: 4 khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, bạn và gia đình phải biết

3. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Hiện nay có 03 cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công dành cho 03 đối tượng khác nhau, cụ thể:

 • Tính theo Biểu lũy tiến từng phần: Áp dụng đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên;
 • Khấu trừ 10%: Áp dụng đối với cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động.
 • Khấu trừ 20%: Áp dụng đối với cá nhân không cư trú, thường là người nước ngoài.

3.1. Phương pháp tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

cách tính thuế TNCN 2020

3.2. Phương pháp tính thuế rút gọn

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

hướng dẫn cách tính thuế TNCN 2020

4. Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ 11 khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới.
+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.
+ Tiền tham gia các dự án, đề án.
+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút.
+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy.
+ Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao.
+ Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

 • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.
 • Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.
 • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau:

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.
+ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.
+ Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

| Đọc thêm: Từ 01/07/2020, miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương cho nhiều đối tượng

5. Các khoản được miễn thuế từ tiền lương, tiền công

Theo điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế là khoản thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động, cụ thể như sau:

 • Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Ngoài các khoản được miễn thuế từ tiền lương, tiền công trên, người lao động nếu có các khoản thu nhập sau thì sẽ không bị tính thuế như: Tiền ăn trưa, ăn giữa ca, tiền điện thoại…

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp hạch toán thuế TNCN nhanh chóng, đơn giản. Khi thực hiện tính và hạch toán chi phí lương trên phân hệ Tiền lương trên phần mềm kế toán MISA SME.NET, chương trình đã tự động hạch toán thuế TNCN tương ứng. Trường hợp đơn vị không tính lương trên phần mềm thì sẽ được hạch toán thuế TNCN ở tại phần chứng từ nghiệp vụ khác.

Anh chị tìm hiểu thêm về tính năng Thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

> Xem thêm: Tính năng Thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý tài chính – kế toán hiệu quả
Bài viết này hữu ích chứ?
Không