Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có sự thay đổi về mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH. Những thay đổi này là gì? Và...

Cách hạch toán hàng hóa cho, biếu tặng mới nhất

Hạch toán hàng hóa cho, biếu tặng như mua quà tặng khách hàng, mua lịch tặng nhân viên, mua bánh kẹo làm quà lễ,...

Chiếm dụng vốn là gì? Những điều căn bản về vốn...

Vốn chiếm dụng là một bộ phận cấu thành nên nguồn vốn lưu động của một doanh nghiệp. Vậy chiếm dụng vốn là gì...

Ấn tượng ngay từ font chữ trong kết xuất báo cáo...

Ngày nay, làn sóng "Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang được các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung...
sổ sách kế toán doanh nghiệp thương mại

Quy trình làm sổ sách kế toán doanh nghiệp thương mại...

Do đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại là mua bán, trao đổi hàng hóa, doanh thu và...

Nên học Kế toán hay Quản trị kinh doanh?

Kế toán và Quản trị Kinh doanh luôn là hai ngành luôn có “sức hút” với các sĩ tử trong nhiều năm qua. Mỗi...

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp du lịch dịch vụ

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực du...

6 nhóm “sai sót thường gặp” trên báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) là bức tranh phản ánh “sức khoẻ” của DN. Tuy nhiên, vô tình hay hữu ý, nhiều DN vẫn...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 411- nguồn vốn kinh doanh

Tài khoản 411 dùng để phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân...

Tài khoản 112 tài khoản tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...

Bài viết nổi bật