Kiến thức Tài chính kế toán Từ 01/07/2020, miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương cho...

Từ 01/07/2020, miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương cho nhiều đối tượng

2719
sắc thuế

Được thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào ngày 13/6/2019 trong Luật Quản lý thuế 2019 quy định từ 01/7/2020, nhiều người sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương. 

 
 

Theo đó, một số nội dung được đưa chi tiết và cụ thể, kế toán cần lưu ý về việc ngoài việc giữ nguyên quy định miễn thuế với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Luật này còn bổ sung trường hợp được miễn thuế với thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Cụ thể, cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống được miễn thuế thu nhập cá nhân.

 miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương

Đồng thời, Luật Quản lý thuế 2019 quy định về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế như sau:

– Hồ sơ miễn phí, giảm thuế đối với trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn giảm bao gồm:

+ Tờ khai thuế;

+ Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế được miễn, giảm.

– Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế bao gồm:

+ Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế đề nghị miễn, giảm;

+ Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế đề nghị miễn, giảm.

– Trường hợp miễn thuế quy định tại điểm a khoản 2 Điều 79 của Luật này thì cơ quan thuế căn cứ sổ thuế để thông báo danh sách hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thuế. Trường hợp miễn thuế quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 của Luật này thì người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời, Quốc hội giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này; quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, giảm và trường hợp cơ quan quản lý thuế xác định số tiền thuế được miễn, giảm.

Luật Quản lý thuế 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

form-news
 
 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Bài viết này hữu ích chứ?
Không