Kiến thức Tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm...

Tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm 2020

864

Những khoản thu nhập nào sẽ phải chịu thuế TNCN chính là điều mà nhiều người lao động cũng như kế toán các doanh nghiệp quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm 2020.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN 2020 bao gồm:

1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Theo Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC cá nhân kinh doanh là tên gọi chung của cá nhân cư trú gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chung phải nộp thuế thu nhập cá nhân

 •  Là cá nhân kinh doanh;
 •  Có doanh thu > 100 triệu đồng/năm.

Đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh sẽ được tính thuế thu nhập theo các phương pháp khác nhau như phương pháp khoán, phương pháp tính thuế theo từng lần phát sinh, phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản và đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ sổ, bảo hiểm, bán hàng đa cấp

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ 11 khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
 • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.
 • Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

+ Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

+ Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.

+ Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: Chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ.

Lưu ý: Trường hợp thẻ được sử dụng chung thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

+ Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.

 •  Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: Chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

 • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán. Trừ các một số khoản thưởng.

| Đọc thêm: Dịch Covid – 19: Có được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân?

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ đầu tư vốn tính vào thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

 • Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.
 • Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
 • Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.
 • Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.
 • Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập từ lãi tiền gửi:

+ Từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

+ Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành.

 •  Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.
 • Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

các khoản thuế TNCN

4. Thu nhập từ trúng thưởng

Theo khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ trúng thưởng phải chịu thuế là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

 • Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng.
 • Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.
 • Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.
 • Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chịu thuế thu nhập cá nhân là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

 •  Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất gồm:

+ Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.

+ Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

+ Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).

 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.
 • Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.
 • Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

6. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng vốn chịu thuế là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

7. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Theo khoản 8 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện của bên nhượng quyền tại hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, bao gồm cả trường hợp nhượng lại quyền thương mại theo quy định của pháp luật về nhượng quyền thương mại.

8. Thu nhập từ nhận thừa kế

Theo khoản 9 Điều 2 và Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập từ nhận thừa mà có đủ 02 điều kiện sau thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Điều kiện 1. Thu nhập từ thừa kế thuộc 04 trường hợp

 • Nhận thừa kế là chứng khoán
 • Nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh
 • Nhận thừa kế là bất động sản
 • Nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước

Điều kiện 2. Thu nhập từ nhận thừa kế lớn hơn 10 triệu đồng mỗi lần nhận

9. Thu nhập từ nhận quà tặng

Theo khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, không phải tất cả trường hợp nhận được quà tặng đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mà chỉ khi nhận được quà tặng là tài sản mà phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và giá trị của quà tặng đó lớn hơn 10 triệu đồng gồm:

 • Quà tặng là chứng khoán.
 • Quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh.
 • Quà tặng là bất động sản trừ các trường hợp được miễn thuế, phí
 • Quà tặng là tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước

10. Thu nhập từ bản quyền

Khoản 7 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ bản quyền chịu thuế là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ.

Trên đây là tổng hợp các khoản thu nhập chịu thuế TNCN người lao động cũng như kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ để hạn chế những sai sót trong quá trình thực hiện công việc

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp hạch toán thuế TNCN nhanh chóng, đơn giản. Anh chị tìm hiểu thêm về tính năng Thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

> Xem thêm: Tìm hiểu tính năng Thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 

 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không