Kiến thức Hướng dẫn chi tiết quyết toán thuế cho người nước ngoài năm...

Hướng dẫn chi tiết quyết toán thuế cho người nước ngoài năm 2020

590

Quyết toán thuế cho người nước ngoài là một trong những vấn đề kế toán nhiều doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn khi thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết quyết toán thuế TNCN năm 2020 với đối tượng người lao động là người nước ngoài.

1. Các trường hợp quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

1.1. Quyết toán thuế cho người nước ngoài cư trú

Người nước ngoài được xem là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện:

 • Người nước ngoài cần có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trong 12 tháng liên tục hoặc 1 năm kể từ ngày đầu tiên. Ngày cá nhân đến và đi được tính là 1 ngày
 • Cá nhân phải có nơi ở thường xuyên và phải đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú, tức là có nơi đăng ký và được ghi trong thẻ thường trú hoặc tạm trú do Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ công an cấp. Trường hợp thuê nhà để ở cần tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và có thời hạn thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Cách tính thuế cho người nước ngoài cư trú:

 • Nếu ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại Việt Nam thì tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần
 • Nếu ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tính thuế theo biểu Toàn phần x Thuế suất 10%

Biểu thuế suất lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân người nước ngoài cư trú được tính như sau:

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Từ 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Từ 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Từ 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Từ 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Từ 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

1.2. Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài không cư trú

Đối với người lao động là người nước ngoài không cư trú tức là không xác định được những điều kiện cư trú tại Việt Nam thì cá nhân cần phải khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài theo quy định

 • Người lao động làm việc tại Việt Nam là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam
 • Người lao động không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, không có chỗ ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc không có hợp đồng thuê nhà ở dài hạn tại Việt Nam

Hướng dẫn cách tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất 20%

Đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì khấu trừ theo Biểu thuế toàn phần (quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài về nước)

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

 

Trường hợp đặc biệt người nước ngoài có mặt ở Việt Nam 183 ngày tính trong năm dương lịch đầu tiên nhưng tính trong 12 tháng có mặt tại Việt Nam nam từ 183 ngày có thu nhập từ tiền lương, kinh doanh thì sẽ được quyết toán thuế TNCN theo quy định riêng

quyết toán thuế cho người nước ngoài

| Đọc thêm: Hỏi đáp quyết toán thuế TNCN các trường hợp đặc biệt

1.3. Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài nghỉ việc

Trường hợp này áp dụng với đối tượng người nước ngoài nghỉ việc và không làm việc tại tổ chức này nhưng làm việc tại tổ chức khác tại Việt Nam. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nước ngoài tại tổ chức trả thu nhập sẽ được ủy quyền cho tổ chức đó quyết toán thuế TNCN. Đối với lao động có thu nhập vãng lai từ nhiều nguồn sẽ không được ủy và phải tự thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định

1.4. Quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh về nước

Trường hợp nếu người lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú, có thu nhập từ tiền lương, tiền công và có mặt ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên, đã đăng ký tạm trú thì cần thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN

Trước khi về nước, cá nhân là lao động người nước ngoài cần có trách nhiệm khai thuế đối với cơ quan trước khi xuất cảnh. Tổ chức nơi chi trả thu nhập cho lao động người nước ngoài được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

2. Điều kiện quyết toán thuế TNCN cho lao động là người nước ngoài

Để kê khai quyết toán thuế TNCN đối với lao động là người nước ngoài, cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Cá nhân phải cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương, thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất
 • Số thuế phải nộp lớn hơn thuế đã khấu trừ và phải có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo
 • Sau khi kết thúc hợp đồng lao động, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt nam phải thực hiện quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh

| Đọc thêm: Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2020 mới nhất

3. Cách quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

3.1. Hồ sơ khai quyết toán thuế

Hồ sơ khai quyết toán thuế cho người nước ngoài được phân chia theo các trường hợp cụ thể với các mẫu kê khai khác nhau:

 • Đối với người nước ngoài nhận thu nhập từ tổ chức quốc tế hay nhận thu nhập từ nước ngoài thì cần phải có bằng chứng chứng minh hoặc xác nhận về khoảng tiền đã trả. Cùng với đó là thư xác nhận thu nhập theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Đối với trường hợp người nước ngoài chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ phải nộp thêm giấy tờ liên quan khác được yêu cầu trong hồ sơ khai quyết toán.
 • Thực tế, cơ quan thuế ở nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp thì cá nhân phải chụp lại hình ảnh giấy chứng nhận khấu trừ thuế hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng thể hiện rõ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Tất cả những bản chụp này phải được cá nhân cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, chân thực.

quyết toán thuế TNCN người nước ngoài

3.2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • Người lao động là người nước ngoài chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lượng và thuốc diện khai thuế trực tiếp trong năm 2020 thì nộp tại Cục Thuế
 • Nộp tại cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức đã chi trả thu nhập cuối cùng đối với trường hợp người nước ngoài có thu nhập từ hai nơi trở lên và thuộc diện tự quyết toán.
 • Nếu người nước ngoài thay đổi nơi làm việc nhưng không tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức làm việc cuối cùng thì nộp tại chi cục thuế nơi cư trú. Bên cạnh đó, một số trường hợp như không ký hợp đồng lao động hay ký hợp đồng với thời gian dưới 3 tháng hoặc có thu nhập từ nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thì không làm việc ở đâu thì cần nộp hồ sơ quyết toán tại nơi người nước ngoài cư trú.
 • Nộp hồ sơ quyết toán tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh rơi vào các trường hợp:
  Người nước ngoài là cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh tại một nơi thì hồ sơ quyết toán thuế sẽ do Chi Cục tại nơi đó trực tiếp giải quyết
  Người nước ngoài là đại lý có đăng ký kinh doanh.
 • Trường hợp cá nhân là người nước ngoài kinh doanh nhiều nơi thì hồ sơ sẽ được nộp tại nơi cấp mã số thuế đầu tiên.

3.3. Thời hạn nộp hồ sơ

Theo quy định, thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ lúc kết thúc năm dương lịch, rơi vào khoảng 30/3/2021

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đồng thời phần mềm tự động nhắc nhở các doanh nghiệp hạn kê khai, quyết toán và nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài…giúp doanh nghiệp tránh bị xử phạt vì nộp muộn, nộp quá thời hạn. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Bài viết này hữu ích chứ?
Không