Kiến thức MISA SME 2022 phiên bản R21 – Những tính năng mới không...

MISA SME 2022 phiên bản R21 – Những tính năng mới không thể bỏ qua

1181

Với mong muốn gia tăng lợi ích cho quý khách hàng khi sử dụng, MISA chính thức phát hành MISA SME 2022 phiên bản R21. Phiên bản mới nhất của phần mềm kế MISA SME 2022 sẽ tiếp tục được cải tiến nhiều tính năng giúp kế toán nâng cao năng suất. Các tính năng ưu việt của phiên bản R21 có thể được kể đến như sau:

1. Lập chứng từ bán hàng/Giảm giá hàng bán/Chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn điều chỉnh

Hiện nay, phần mềm đã và đang cho phép người dùng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh theo NĐ123, TT78. Tuy nhiên, do chương trình chưa hỗ trợ hạch toán nhanh chứng từ từ loại hóa đơn này, nên kế toán vẫn phải lập chứng từ thủ công tùy theo nghiệp vụ và nhu cầu của doanh nghiệp theo 1 trong 2 cách:

  • Với HĐ Điều chỉnh tăng thì kế toán hạch toán trên CTBH, còn với hóa đơn điều chỉnh giảm thì hạch toán vào chứng từ giảm giá hàng bán
  • Hoặc lập chứng từ nghiệp vụ khác trong phân hệ Tổng hợp

Thao tác này khiến kế toán mất rất nhiều thời gian thực hiện. Ngoài ra, do không theo dõi, quản lý chính xác được hóa đơn điều chỉnh đã hạch toán hay chưa, kế toán khó tránh khỏi việc lập chứng từ trùng lặp hoặc bỏ sót nghiệp vụ.

Vì thế, từ MISA SME 2022 – phiên bản R21, phần mềm đã bổ sung thêm chức năng lập từng chứng từ tương ứng từ hóa đơn điều chỉnh trên danh sách xuất hóa đơn tại phân hệ Bán hàng.

Chức năng này sẽ cho phép người dùng chọn lập chứng từ bán hàng hoặc chứng từ giảm giá hàng bán hoặc chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

MISA SME R21

Trên giao diện lập chứng từ, chương trình nhanh chóng lấy lên toàn bộ các thông tin liên quan từ hóa đơn điều chỉnh, giúp người dùng hạn chế tối đa việc nhập liệu thủ công và đảm bảo số liệu hạch toán chính xác.

Thông qua trạng thái Đã hạch toán, người dùng biết chính xác hóa đơn điều chỉnh đã được lập chứng từ hay chưa, thuận tiện cho công tác theo dõi quản lý cũng như tránh hạch toán trùng lặp hóa đơn chứng từ.

phần mềm kế toán misa 2022 R21

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/lap-chung-tu-tu-hoa-don-dieu-chinh/

2. Lập chứng từ giảm giá hàng mua từ Hóa đơn đầu vào lấy trên meInvoice-Xử lý hóa đơn đầu vào

Từ MISA SME 2022 – R21 trở đi, chương trình cho phép người dùng lập chứng từ giảm giá hàng mua từ hóa đơn lấy về từ meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào, giúp người dùng hạn chế thao tác lập chứng từ thủ công, tối đa hiệu suất công việc.

phần mềm kế toán misa r23

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/misa-inbot/

3. Bổ sung “Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo năm” trong nhóm báo cáo TSCĐ

Nhằm hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn trong việc theo dõi và kiểm soát số liệu khấu hao tài sản cố định theo từng tháng trong năm, chương trình đã bổ sung thêm mẫu “Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo năm” trong nhóm báo cáo TSCĐ.

Báo cáo này cho phép tổng hợp số liệu tính khấu hao từng TSCĐ theo năm và hiển thị chi tiết theo từng tháng để người dùng dễ dàng đối chiếu và kịp thời phát hiện sai sót (nếu có).

R21 misa

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/bao_cao_tscd/

4. Quản lý hóa đơn hủy đã lập hóa đơn thay thế hay chưa để kiểm soát dễ dàng tình trạng lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy

Theo quy định, trường hợp hóa đơn sai sót lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh thì người bán gửi thông báo sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh.

Trong trường hợp đơn vị vừa phát sinh hóa đơn chỉ hủy, vừa phát sinh hóa đơn hủy cần lập hóa đơn thay thế, việc lập thông báo sai sót theo tháng/quý gặp rất nhiểu khó khăn do kế toán không thể xác định được hóa đơn nào hủy đã lập hóa đơn thay thế, hóa đơn nào chỉ hủy.

Chính vì vậy, từ MISA SME 2022 – R21, trên danh sách hủy hóa đơn, chương trình đã cho phép người dùng quản lý đồng thời hóa đơn hủy và hóa đơn thay thế tương ứng. Tại đây, kế toán sẽ biết chính xác được hóa đơn hủy nào đã lập hóa đơn thay thế và hóa đơn nào chỉ hủy, hoặc hóa đơn nào hủy cần lập hóa đơn thay thế mà chưa được lập…

misa r21-5

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/huy-hoa-don-sai-sot/

5. Kiểm tra, đối chiếu số chênh lệch giữa chứng từ khấu trừ thuế và Tờ khai thuế GTGT (nếu có)

Từ MISA SME 2022 – R21, phần mềm bổ sung thêm bảng thống kê chênh lệch số liệu giữa chứng từ khấu trừ thuế và Tờ khai thuế GTGT khi thực hiện chức năng kiểm tra, đối chiếu báo cáo (menu Tiện ích\Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách).

Điều này giúp kế toán xác định nhanh được sai sót, chênh lệch số thuế GTGT còn được khấu trừ hoặc còn phải nộp trên tờ khai so với chứng từ khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế, thay vì thao tác rà soát đối chiếu thủ công.

R21-6

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/7-3-thong-ke-chenh-lech-giua-chung-tu-khau-tru-thue-va-to-khai-thue-gtgt/

Với các tính năng ưu việt trên, phần mềm kế toán MISA SME 2022 phiên bản R21 chắc hẳn sẽ giúp công tác kế toán trong doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, tạo ra sự khác biệt to lớn về lợi nhuận. 

Anh chị có thể đăng ký cập nhật lên phiên bản MISA SME 2022 R21 để trải nghiệm các tính năng ưu việt kể trên, cụ thể:

  • Đối với quý khách hàng dùng phần mềm kế toán MISA SME vẫn còn hạn cập nhật vui lòng đăng nhập vào phần mềm thực hiện các bước sau: Trợ giúp -> Tự động cập nhật.
  • Đối với quý khách hàng đã hết hạn cập nhật, anh chị ấn đăng ký cập nhật phần mềm để được hỗ trợ cập nhật phiên bản mới nhất hoặc liên hệ hotline: 090.488.5833
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không