Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính trên phần...

Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính trên phần mềm MISA SME

76145
Phân hệ Tổng hợp trong phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.

Ngoài ra, phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Đặc biệt, MISA SME là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép kế toán quản lý đồng thời hai bộ sổ sách kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị trên cùng một cơ sở dữ liệu, giúp kế toán chỉ cần nhập liệu duy nhất một lần chứng từ và sẽ quyết định ghi những chứng từ hợp lệ vào sổ sách trước khi lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

Video giới thiệu phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamMô hình quy trình nghiệp vụ kế toán tổng hợp trên MISA SME
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,…

Xem ngay: Khám phá các phần mềm kế toán phổ biến thông dụng nhất hiện nay phù hợp với doanh nghiệp

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm kế toán phép kế toán lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ đề nghị quyết toán. Lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế: Cho phép kế toán lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ đề nghị quyết toán.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamKết nối với phần phân hệ lương MISA SME để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamPhần mềm tự động kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ theo các cặp tài khoản kết chuyển đã thiết lập.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Cuối năm, kế toán tổng hợp có thể lập nhanh chóng các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC.Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamNhiều báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán có thể tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lại để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls,…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

In được mẫu sổ nhật ký chung theo đúng quy định, có thể mở ngay chứng từ hạch toán để điểu chỉnh thông tin nhằm đảm bảo số liệu được đúng đắn và hợp lý

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamCho phép phân bổ chi phí QLDN và chi phí bán hàng cho từng bộ phận/ phòng ban để tính lãi lỗ theo từng bộ phậnPhần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamCho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Chỉ cần một lần nhập liệu, kế toán sẽ quyết định xem chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đồng thời cả hai sổ giúp kế toán dễ dàng quản lý được đồng thời 2 bộ sổ.

Phần mềm kế toán MISA với phân hệ Tổng hợp – Xóa tan nỗi lo của kế toán mỗi dịp lập Báo cáo tài chính cuối năm. Kế toán và giám đốc dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết.

  • Phần mềm kế toán hỗ trợ Quyết toán BCTC chính xác, kịp thời: Nêu rõ quy trình, các bước thực hiện quyết toán BCTC và hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy định gồm: Kiểm kê tài sản; Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ, sổ sách; Lập và kiểm tra BCTC và Nộp BCTC cho cơ quan thuế.
  • Tự động kết chuyển lãi lỗ: Phần mềm tự động kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ theo các cặp tài khoản kết chuyển đã thiết lập.
  • Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng: Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung… và cho phép Kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị.
Để dùng thử, trải nghiệm phần mềm KT miễn phí dùng thử, anh chị kế toán click đăng kí tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không