Nỗi nhớ

3
Có một niềm tin trải dài nỗi nhớ.
Xao xuyến lòng ai năm tháng chờ mong.
Xanh biếc một màu, màu xanh yêu thương.
MISA ơi! Ta gọi MISA ơi!

Có một tình yêu gửi vào ký ức.
Phần mềm MISA rực sáng lòng tôi.
MISA ơi! Ai đã đặt tên.
Mà nhớ đêm ngày da diết chẳng quên.

Ai đi xa chẳng mang niềm thương nhớ.
Kết nối phần mềm hạch toán kinh doanh.
Riêng tôi bao lần trẻ lại.
Tắt ánh trăng vàng vục cỏ tìm MISA.

Như đóa hoa hồng ngát dựa hương thơm.
Ẩn chứa bao điều về huyền thoại MISA.
MISA ơi! Da diết trong lòng nhớ về MISA.
Con suối reo cầu treo ai bắc.
Để nối phần mềm hạch toán kinh doanh.
Ơi! MISA từng ngày thay đổi.
Như ánh lửa thần rực sáng lung linh.
Xao xuyến bồi hồi nỗi nhớ khôn nguôi.
Lưu luyến phần mềm kế toán MISA ơi!

Bài viết này hữu ích chứ?
Không