Phần mềm kế toán Quản lý hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET...

Quản lý hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET 2010

5876
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ban hành nhằm quy định và hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho các doanh nghiệp nữa, các doanh nghiệp chủ động khởi tạo và phát hành hóa đơn theo đúng quy định để sử dụng. Thực tế đến nay việc triển khai in hóa đơn theo Nghị định vẫn còn nhiều lúng túng, nhiều doanh nghiệp thuộc diện phải tự in hóa đơn vẫn chưa triển khai, việc đặt in hóa đơn đã khiến các nhà in trở nên quá tải, nhiều doanh nghiệp thiếu hóa đơn để sử dụng.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ trong việc tạo lập hóa đơn theo đúng Nghị định 51 cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường, MISA SME.NET 2010 đã thiết kế các tiện ích giúp doanh nghiệp nhanh chóng tự tạo và in hóa đơn theo Nghị định 51 như: Lập Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, Thông báo phát hành hành hóa đơn, Tạo lập và in hóa đơn theo cả 3 hình thức, Quản lý hóa đơn hủy, mất, xóa bỏ…

Quyết định áp dụng hóa đơn tự in

Với doanh nghiệp áp dụng hóa đơn tự in có thể lập “Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in” trên phần mềm và in ra theo đúng mẫu quy định của Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Thông báo phát hành hóa đơn

MISA SME.NET 2010 hỗ trợ doanh nghiệp lập Thông báo phát hành hóa đơn để gửi cơ quan thuế trước khi sử dụng các mẫu hóa đơn cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Quản lý hóa đơn theo đúng quy định

M ISA SME.NET 2010 hỗ trợ doanh nghiệp quản lý in hóa đơn theo đúng quy định: Cho phép phân quyền in hóa đơn; Hỗ trợ đánh số hóa đơn theo đúng thứ tự, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lặp hóa đơn; Các hóa đơn đã in nếu được in từ lần 2 trở đi sẽ được cảnh báo số lần đã in nhằm kiểm soát hóa đơn in ra; Đối với hóa đơn được in lần 2 phần mềm cho phép in chữ Bản sao lên mẫu hóa đơn theo đúng quy định.

Đáp ứng cả 3 hình thức in hóa đơn.

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, các doanh nghiệp có thể áp dụng 3 hình thức để tạo hóa đơn: hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử. Với MISA SME.NET 2010, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo và in hóa đơn theo cả 3 hình thức này.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam


Hóa đơn đặt in

Với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in, người sử dụng có thể dễ dàng căn chỉnh mẫu hóa đơn trên phần mềm để in khớp với phôi hóa đơn đã đặt in sẵn của doanh nghiệp, đảm bảo sự chính xác và tính thẩm mỹ của hóa đơn.

Hóa đơn tự in

MISA SME.NET 2010 đã tích hợp sẵn đầy đủ các mẫu hóa đơn theo hướng dẫn Thông tư số 153/2010/TT-BTC như Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn xuất khẩu… Doanh nghiệp có thể chỉnh sửa, chèn thêm logo, hình ảnh, thay đổi màu chữ… cho phù hợp với đặc thù của đơn vị mình.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Hóa đơn điện tử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc phát triển các giao dịch kinh tế, MISA SME.NET 2010 còn cho phép khởi tạo và tích hợp chữ ký điện tử vào hóa đơn, doanh nghiệp có thể nhanh chóng gửi hóa đơn qua email cho khách hàng.
Bênh cạnh đó, MISA SME.NET 2010 còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các hóa đơn bị mất, hỏng, cháy, hóa đơn bị xóa bỏ hoặc bị hủy. Tự động in Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo kết quả hủy hóa đơn; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng mẫu quy định.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Tự in hóa đơn là xu hướng của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước tiên tiến. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp nên tiến tới xu hướng chung đó, điều này đòi hỏi phải có phần mềm hỗ trợ cho các doanh nghiệp dễ dàng khởi tạo và in hóa đơn theo quy định. MISA SME.NET 2010 sẽ là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp in và quản lý hóa theo Nghị định 51, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để Nghị định sớm phát huy hiệu quả.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không