Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Một số chức năng khác để quản lý hóa đơn theo Nghị...

Một số chức năng khác để quản lý hóa đơn theo Nghị định 51 của MISA SME.NET 2010

3721
Ngoài việc tích hợp các tính năng hữu ích giúp doanh nghiệp tự in hóa đơn, Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 của Công ty Cổ phần MISA còn có rất nhiều chức năng ưu việt khác để quản lý hóa đơn theo Nghị định 51 như hủy hóa đơn, báo mất, hỏng, cháy hóa đơn…

1. Hủy hóa đơn

Mục đích

Trong trường hợp các hóa đơn đặt in in sai, in trùng, in thừa hoặc các trường hợp cần hủy hóa đơn khác, phần mềm MISA SME.NET 2010 hỗ trợ trong việc khai báo các hoá đơn bị hủy đồng thời lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Cách thực hiện

Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn chức năng Hủy hóa đơn, nhấn nút <

> để thêm mới Hủy hóa đơn:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Nhập các thông tin trên Hủy hóa đơn:

 • Ngày lập
 • Đối tượng thông báo
 • Đối tượng nhận thống báo
 • Phương pháp hủy
 • Đại diện theo pháp luật
 • Hồi .. Ngày…hủy hóa đơn

Trường hợp hủy các hóa đơn đã được lập, người sử dụng nhấn nút <>:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Tại màn hình Chọn hóa đơn, người sử dụng chọn thời gian lập hóa đơn, loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn và nhấn nút <>. Tích chọn hóa đơn cần hủy, nhấn nút <<đồng ý="">>đồng>.

Trường hợp hóa đơn cần hủy chưa được lập, quý vị có thể nhập trực tiếp thông tin về hóa đơn: tên loại, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, từ số, đến số, số lượng.

Nhấn nút <> để lưu Hủy hóa đơn.

Để in “Thông báo kết quả hủy hóa đơn”, người sử dụng nhấn nút <> trên thanh công cụ.

2. Báo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Mục đích

Cho phép khai báo hóa đơn bị mất, cháy, hỏng đồng thời lập Báo cáo mất, cháy hỏng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cách thực hiện

Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn chức năng Hóa đơn mất, hỏng, cháy, nhấn nút <

> để thêm mới:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Nhập các thông tin về báo cáo hóa đơn mất, hỏng, cháy:

 • Ngày lập
 • Đối tượng phát hiện:
 • Lý do mất, cháy, hỏng
 • Đại diện theo pháp luật
 • Hồi giờ, ngày phát hiện mất, hỏng, cháy hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn chưa lập, thì có thể nhập trực tiếp các hóa đơn bị mất, hỏng, cháy như: Tên loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số, Đến số, Liên hóa đơn bị mất, hỏng, cháy.

3. Xóa bỏ hóa đơn

Mục đích

Chức năng Xóa hóa đơn cho phép khai báo các hóa đơn đã lập trong các trường hợp hóa đơn bị sai một hoặc một số thông tin trên hóa đơn như tên địa chỉ người mua, sai đơn giá, thuế suất… cần phải xóa bỏ để lập hóa đơn mới.

Cách thực hiện

Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn chức năng Xóa hóa đơn,
nhấn nút <> để thêm mới:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Nhập các thông tin trên Xóa hóa đơn: Ngày lập; Lý do xóa hóa đơn.
Trường hợp hóa đơn chưa lập, thì có thể nhập trực tiếp các hóa đơn bị xóa bỏ như:
Tên loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn.
Trường hợp hóa đơn xóa bỏ đã được lập thì nhấn nút <> để tích chọn hóa đơn đã lập.
Nhấn nút <> để lưu thông tin về hóa đơn xóa bỏ.

4. Xem và in Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng

Mục đích

Bảng kê nhằm thống kê các mặt hàng bán lẻ cho người tiêu dùng có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng và không lập hóa đơn bán hàng.

Cách thực hiện

Vào phần Báo cáo, chọn thư mục báo cáo thuế, chọn báo cáo “Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng”, nhấn nút <> để xem báo cáo:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Tại hộp thoại tham số báo cáo, chọn ngày cần xem bảng kê và nhấn nút <<đồng ý="">>đồng>.

5. Xem và in Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mục đích

Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ của doanh nghiệp.

Cách thực hiện

Vào phần Báo cáo, chọn thư mục báo cáo thuế, chọn báo cáo “Báo cáo tình hình sử
dụng hóa đơn”
, nhấn nút <>:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Tại hộp thoại tham số báo cáo, chọn kỳ cần xem báo cáo, nhấn nút <>, nhấn nút <>.
Nhấn nút <> để xem và in báo cáo.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không