Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Tin MISA miễn phí phần mềm tự in hóa đơn trên báo...

Tin MISA miễn phí phần mềm tự in hóa đơn trên báo Thanh niên

1281

Nhằm cung cấp kịp thời thông tin hữu ích về việc MISA cung cấp miễn phí phần mềm kế toán giúp các doanh nghiệp dễ dàng tự in hóa đơn theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP, báo Thanh niên đã đăng tải thông tin về sự kiện đặc biệt này của MISA tại mục tin Kinh tế.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

(theo Thanh Niên online)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không