Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Giải pháp cho doanh nghiệp tự in và quản lý hóa đơn

Giải pháp cho doanh nghiệp tự in và quản lý hóa đơn

488
Theo Công văn số 2606/TCT-CS của Tổng cục Thuế nhằm đẩy mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn thì đến ngày 31/10/2011 sẽ là hạn cuối cùng để các doanh nghiệp phải đăng ký đặt in hoặc tự in hóa đơn với cơ quan thuế.

Hiện đang là thời điểm giữa tháng 10, như vậy là chỉ còn khoảng hơn 15 ngày nữa là các doanh nghiệp phải có cho mình phương án tự in và phát hành hóa đơn. Để giúp doanh nghiệp đang còn vướng mắc, bối rối trong việc tự in và phát hành hóa đơn công ty MISA đã phát hành thêm một phần mềm phát triển từ tính năng quản lý và phát hành hóa đơn từ một tính năng của sản phẩm MISA SME.NET 2010 đó là sản phẩm MISA Invoice Publisher 2012.

Ngày 11/10/2011 trên báo điển tự Dân trí có bài viết:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

(theo dantri.com.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không