Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Giải pháp nào cho công tác Quản trị nguồn nhân lực?

Giải pháp nào cho công tác Quản trị nguồn nhân lực?

1353
Làm sao phát huy hết được hiệu quả của đội ngũ cán bộ nhân sự? Giải
pháp nào tốt nhất cho công tác quản trị nguồn nhân lực trong thời kỳ
khủng hoảng?
…và hàng loạt các câu hỏi khác đang được đặt ra cho
các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Để giúp lãnh đạo doanh nghiệp trả lời cho
những băn khoăn, có những lựa chọn tốt nhất cho công tác quản trị nguồn
nhân lực, sáng ngày 09/12/2011 trên báo Dân trí đã có bài viết ” Băn khoăn lựa chọn phần mềm quản trị nhân sự” .

Chi tiết bài viết như sau:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không