Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Nghiệp vụ quản lý quỹ trong phần mềm kế toán MISA SME.NET

Nghiệp vụ quản lý quỹ trong phần mềm kế toán MISA SME.NET

25088
Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán quỹ tiền mặt: Thu tiền, Chi tiền, Kiểm kê quỹ. Phần mềm cung cấp đầy đủ biểu mẫu Phiếu thu, Phiếu chi, Biên bản kiểm kê, Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ,… tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành. Giám đốc và kế toán dễ dàng xem được số tồn quỹ tiền mặt theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) bất cứ lúc nào, giúp doanh nghiệp luôn chủ động về nguồn tiền mặt và có kế hoạch thu chi hợp lý.

Điểm đặc biệt ưu việt của phần mềm kế toán MISA SME.NET so với các phần mềm kế toán khác trên thị trường đó là phần mềm giúp tự động hóa tác nghiệp giữa kế toán và thủ quỹ, giúp thủ quỹ tiết kiệm được trên 90% thời gian, công sức trong việc ghi chép các chứng từ thu, chi vào Sổ quỹ và đối chiếu, kiểm kê với kế toán.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt: Thu tiền bán hàng, thu tiền hoàn ứng, thu tiền nợ của khách hàng, thu hoàn thuế, thu khác, chi tiền mua hàng, chi tạm ứng, chi trả nợ nhà cung cấp, chi tiền nộp thuế, chi khác,… Đặc biệt phần mềm đáp ứng nghiệp vụ thu tiền của một hoặc nhiều khách hàng trên cùng một Phiếu thu, theo dõi tổng số tiền thu được theo từng nhân viên.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập liệu như tự động định khoản tương ứng với từng nghiệp vụ thu/chi, tự động nhảy số chứng từ liên tục, tham chiếu đến chứng từ liên quan,…

2. In Phiếu thu, Phiếu chi theo nhiều khổ giấy (A4, A5), theo nhiều loại giấy (giấy thường, Giấy cuộn,…). Đặc biệt, phần mềm cho phép kế toán tự thiết kế các biểu mẫu Phiếu thu, Phiếu chi theo đặc thù của doanh nghiệp và đưa vào phần mềm để in ấn trực tiếp từ phần mềm.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

3. Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép thủ quỹ sử dụng phần mềm để theo dõi tình hình thu, chi tiền. Ngay sau khi kế toán lập Phiếu thu, Phiếu chi thì trên màn hình của thủ quỹ sẽ nhận được dòng chứng từ thu, chi do kế toán lập. Thủ quỹ chỉ cần kiểm đếm tiền thực tế, kiểm tra thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi rồi tiến hành ghi vào Sổ quỹ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Thủ quỹ không phải nhập liệu các chứng từ thu, chi tiền mà tiếp nhận trực tiếp thông tin từ các chứng từ thu/chi tiền của kế toán và thực hiện việc ghi sổ

4. Tự động đối soát Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán với Sổ quỹ của thủ quỹ để phát hiện chênh lệch. Lập biên bản kiểm kê khi thực hiện việc kiểm kê quỹ trong két sắt định kỳ tuần, tháng. Tự động xử lý chênh lệch thừa, thiếu sau khi kiểm kê rất tiện ích cho kế toán.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
In được biên bản kiểm kê quỹ, thủ quỹ và kế toán tiền mặt đều lưu trữ được biên bản kiểm kê

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép chọn nhanh chứng từ đang bị lệch giữa sổ quỹ của thủ quỹ và số chi tiết tiền mặt của kế toán để ghi sổ

5. Quản lý danh sách chứng từ thu, chi tiền mặt chung trong cùng một danh sách giúp kế toán dễ dàng xem nhanh số tồn quỹ tại bất cứ thời điểm nào mà không cần phải vào sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ để xem.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép tra cứu tìm kiếm theo nhiều tiêu chí: số chứng từ, ngày chứng từ, loại chứng từ, lý do thu/chi, đối tượng, nội dung chứng từ,…

6. Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền theo nhiều loại ngoại tệ (USD, EUR, …)

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tự động tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân


7. Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn. Căn cứ vào các khoản phải thu, phải trả phần mềm sẽ giúp Giám đốc và kế toán biết được số tồn tiền mặt dự kiến tại một thời điểm trong tương lai để có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

8. Cung cấp đầy đủ các Sổ quỹ, Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ,… đúng theo quy định của nhà nước. Cho phép in Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ theo từng tài khoản, loại tiền trong khoảng thời gian bất kỳ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem Sổ sách, báo cáo,…

Ngoài ra, Phần mềm kế toán MISA SME.NET còn cho phép kế toán thiết lập chế độ cảnh báo cho kế toán biết có đủ tiền để lập Phiếu chi hay không tránh việc chi tiền âm trên sổ quỹ, tra cứu số dư tài khoản ngay khi lập chứng từ thu, chi.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam 
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không