Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phân hệ quản lý hóa đơn trên phần mềm kế toán MISA...

Phân hệ quản lý hóa đơn trên phần mềm kế toán MISA SME.NET

4719
Phân hệ quản lý hóa đơn trên phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn tài chính theo cả 03 hình thức: Tự in, Đặt in và hóa đơn điện tử, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý hóa đơn bao gồm: Khởi tạo mẫu hóa đơn, Đăng ký sử dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn, Xuất hóa đơn, Xử lý các nghiệp vụ mất, cháy, hỏng hóa đơn, Xóa hóa đơn, Hủy hóa đơn, Thông báo điều chỉnh hóa đơn, và tình hình sử dụng hóa đơn.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Sơ đồ luồng quy trình nghiệp vụ quản lý hóa đơn trên MISA SME.NET

Cho phép kế toán khởi tạo các loại hóa đơn như: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân dùng trong khu vực phi thuế quan); Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý; Tem, vé, thẻ theo nhiều hình thức: Đặt in, tự in, điện tử.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép NSD tự thiết kế mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp ngay khi khởi tạo hóa đơn với nhiều màu sắc nền hóa đơn khác nhau

Quản lý các quyết định sử dụng hóa đơn theo từng trạng thái hiệu lực (đang có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực).

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép quản lý nhiều quyết định đăng ký sử dụng hóa đơn cùng lúc, tự tải mẫu theo quy định của cơ quan thuế về để in ra

Giúp doanh nghiệp quản lý các thông báo phát hành hóa đơn và tình trạng của từng thông báo đã có hiệu lực hay chưa, cho phép đính kèm các thông báo phát hành hóa đơn đã được cơ quan thuế chấp nhận vào phần mềm để tra cứu và quản lý dễ dàng, nhanh chóng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép quản lý nhiều thông báo phát hành hóa đơn cùng lúc và tự tải mẫu theo quy định của cơ quan thuế về để in ra

Giúp doanh nghiệp quản lý các quyết định mất, cháy, hỏng hóa đơn và tình trạng còn hiệu lực hay không, và cho phép đính kèm các quyết định đã được cơ quan thuế chấp nhận vào phần mềm để tra cứu và quản lý dễ dàng, nhanh chóng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Chỉ cho phép xuất những số hóa đơn chưa báo mất, cháy, hỏng hóa đơn và tự tải mẫu theo quy định của cơ quan thuế về để in ra

Giúp doanh nghiệp quản lý danh sách các hóa đơn bị xóa do viết sai thông tin để thông báo cho cơ quan thuế biết và quản lý các quyết định hủy hóa đơn.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm cho phép đính kèm các quyết định và biên bản hủy hóa đơn đối với những hóa đơn nào đã được cấp số

Giúp doanh nghiệp quản lý danh sách các Thông báo điều chỉnh hóa đơn, và tình trạng của từng quyết định đã nộp cho cơ quan thuế hay chưa Thông báo điều chỉnh hóa đơn,

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép đình kèm mẫu đã được cơ quan thuế chấp nhận vào phần mềm để lưu trữ

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm quản lý cấp số hóa đơn liên tục, không cho sửa xóa thông tin hóa đơn sau khi đã xuất, và khi in từ lần 2 sẽ hiển thị chữ copy

Ngoài ra, phần mềm còn cho phép in được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý, tuân thủ quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Để dùng thử trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán click tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không