Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ...

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán giá thành

9220

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán giá thành bao gồm: tính giá thành theo phương pháp giản đơn, tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ, tính giá thành cho các đơn hàng, hợp đồng, công trình …

+ Tính giá thành theo phương pháp giản đơn

 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành theo phương pháp giản đơn
 

+ Tính giá thành theo phương pháp hệ số/ tỷ lệ

 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ – TT200
 
 
 

+ Tính giá thành theo đơn hàng

 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành đơn hàng
 

+ Tính giá thành theo hợp đồng

 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành theo hợp đồng – TT133
 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành theo hợp đồng – TT200

+ Tính giá thành theo công trình

 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành theo công trình – TT133

 

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng tốt nghiệp vụ tính giá thành theo công trình – TT200
 
 

Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không