Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ...

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất, nhập khẩu (Logistics)

4578
Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất – nhập khẩu (logistic), phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ như: hạch toán theo nhiều loại ngoại tệ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài khoản ngoại tệ cuối năm, quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp, thống kê các khoản chi phí phát sinh, tính giá thành dịch vụ, quản lý doanh thu, chi phí và xác định lãi/lỗ theo từng đơn hàng, hợp đồng …
 
 
 

1. Tính giá vốn cho từng đơn hàng, hợp đồng

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam 

  • Tự động tổng hợp các chi phí trực tiếp cho từng đơn hàng, hợp đồng
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
  • Tự động phân bổ chi phí chung cho từng đơn hàng, hợp đồng dựa trên nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp hay doanh thu
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
  • Tự động kết chuyển chi phí từng đơn hàng, hợp đồng để ghi nhận giá vốn của từng đơn hàng, hợp đồng
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 

2. Quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo từng hợp đồng

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 

3. Hạch toán đa ngoại tệ

 
  • Hạch toán các chứng từ doanh thu, chi phí theo nhiều loại ngoại tệ
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
  • Tự động tính các tỉ giá xuất quỹ ngoại tệ và hạch toán chênh lệch tỉ giá xuất quỹ theo một trong hai phương pháp bình quân tức thời và bình quân cuối kỳ
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
  • Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền khách hàng hay trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ mà có phát sinh chênh lệch tỉ giá thì phần mềm sẽ tự động hạch toán
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
  • Tự động đánh giá lại ngoại tệ cuối năm và tổng hợp lên các BCTC
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

4. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, tình hình thực hiện của từng hợp đồng

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 

5. Theo dõi các khoản chi hộ

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

6. Quản lý công nợ khách hàng theo từng hợp đồng

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.
dùng thử phần mềm
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không