Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Quản lý xuất nhập tồn kho hiệu quả nhờ phần mềm kế...

Quản lý xuất nhập tồn kho hiệu quả nhờ phần mềm kế toán MISA SME.NET

19869

Quản lý xuất nhập tồn kho là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức và phương pháp tổ chức. Với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ thì việc này càng khó hơn do số lượng hàng hóa nhập vào bán ra hàng ngày nhiều và mặt bằng trình độ nhân viên lại thấp.

Để nắm được chính xác lượng hàng hóa tồn kho hiện tại, các doanh nghiệp/cửa hàng phải đối chiếu lượng hàng đã nhập vào bao nhiêu, xuất bán bao nhiêu, hoặc thực hiện kiểm kho định kỳ. Với lượng hàng hóa ít thì công việc này không quá phức tạp, tuy nhiên khi số lượng hàng hóa nhiều lên thì điều này thực sự gây khó khăn cho không ít các doanh nghiệp/cửa hàng.

Chính vì việc mất nhiều thời gian và công sức để có thể nắm được số lượng hàng hóa tồn kho, nên nhiều doanh nghiệp đã buông lỏng việc quản lý, điều này dẫn đến sự thất thoát hàng hóa và doanh nghiệp không nắm được số liệu để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hàng hóa xuất nhập tồn kho, cho phép nhập tồn kho đầu kỳ cho các vật tư, hàng hoá theo từng kho.

Xem phim hướng dẫn: Tại đây 
Cách thao tác
• Bước 1: Khai báo danh sách kho được sử dụng tại doanh nghiệp
◦ Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Kho.
◦ Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_qua
Khai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây
• Bước 2: Khai báo danh mục Vật tư hàng hóa
◦ Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa.
◦ Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_quaKhai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất.Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây
• Bước 3: Nhập tồn kho VTHH
Cách 1: Nhập trực tiếp vào phần mềm
Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư, hàng hoá, chọn chức năng Nhập tồn kho trên thanh công cụ:
• Với VTHH áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân cuối kỳ hoặc Bình quân tức thời:
◦ Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ.
◦ Nhập số lượng, giá trị của hàng tồn kho và các thông tin khác (nếu có) như: số lô, hạn sử dụng, nhập mã quy cách, số lượng theo đơn vị chính.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_qua
•  Với vật tư, hàng hoá áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Đích danh hoặc Nhập trước xuất trước:
◦ Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ.
◦ Nhập ngày nhập kho, số phiếu nhập, số lượng, đơn giá cho từng lần nhập kho đã phát sinh của vật tư hàng hoá và các thông tin khác (nếu có) như: số lô, hạn sử dụng, nhập mã quy cách, số lượng theo đơn vị chính.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_qua
•  Với vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ/bán hộ:
◦  Chọn kho quản lý hàng nhận giữ hộ/bán hộ và chọn vật tư hàng hoá nhận giữ hộ/bán hộ còn tồn kho đầu kỳ.
◦  Nhập số lượng, giá trị của hàng tồn kho và các thông tin khác (nếu có) như: số lô, hạn sử dụng, nhập mã quy cách, số lượng theo đơn vị chính.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_qua◦  Chọn loại hàng hoá là bán hộ hoặc giữ hộ tại cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_qua
Lưu ý: Để hiện thị được cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ, phục vụ cho việc nhập tồn kho VTHH nhận giữ hộ/bán hộ, trước đó kế toán cần tích chọn thông tin Có phát sinh hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_qua
Sau khi khai báo xong tồn kho vật tư, hàng hoá, nhấn Cất.
Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư, hàng hóa.
◦ Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.
quan_ly_xuat_nhap_ton_kho_hieu_qua
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm kế toán tại đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không