Kiến thức Báo cáo tài chính là gì? Khái niệm về báo cáo tài...

Báo cáo tài chính là gì? Khái niệm về báo cáo tài chính và ý nghĩa của BCTC đối với doanh nghiệp

40471
Báo cáo tài chính là gì? Khái niệm báo cáo tài chính được quy định như thế nào là vấn đề nhiều kế toán, đặc biệt là các kế toán mới vào nghề quan tâm, tìm hiểu.

1. Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC)

Báo cáo tài chính (BCTC) được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói theo một cách khác thì BCTC là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng…)
Theo luật của cơ quan thuế thì tất cả doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm. Còn đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm thì còn phải thực hiện BCTC tổng hợp hay BCTC hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.
Đối với các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì sao? Các doanh nghiệp này ngoài BCTC năm phải lập thì các doanh nghiệp này phải lập thêm BCTC giữa niên độ (báo cáo quý – trừ quý 4) dạng đầy đủ. Riêng đối với Tổng công ty trực thuộc Nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất (BCTC hợp nhất giữa niên độ được thực hiện bắt buộc từ năm 2008)

2. Mục đích của Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Thuế hay những người có nhu cầu sử dụng BCTC để đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC cần phải cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin về:

 • Vốn chủ sở hữu
 • Nợ phải trả
 • Tài sản
 • Lãi lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
 • Doanh thu, thu nhập khác và các chi phí sản xuất kinh doanh
 • Các luồng tiền
báo cáo tài chính kế toán

3. Thời gian nộp BCTC đối với các doanh nghiệp

Thời gian nộp BCTC đối với các doanh nghiệp như sau:
 • Doanh nghiệp trực thuộc nhà nước được quy định như sau:
+  Sau 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
+  Sau 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các tổng công ty, thời hạn gửi BCTC:
+ Sau 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
+ Sau 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Với các đơn vị kế toán trực thuộc:
+ Nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.
 • Các DN tư nhân, các công ty hợp danh:
+ Sau 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Các DN khác còn lại:
+ Sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
form-news

4. Ý nghĩa của Báo cáo tài chính (BCTC)

Báo cáo tài chính (BCTC) có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm tới doanh nghiệp. Điều đó được thể hiện chi tiết rõ ràng nhất ở những vấn đề sau đây:
 • BCTC là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
 • BCTC cung cấp những thông tin tài chính chủ yếu để nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua, BCTC nhằm hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • BCTC có tầm quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng, bên cạnh đó nhằm đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của DN.
 • BCTC còn là những căn cứ vô cùng quan trọng để đánh giá đúng cũng như xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của DN giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp.
Chính vì tầm quan trọng đã nêu trên mà BCTC là đối tượng rất được sự quan tâm chú ý của các nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý tài chính – kế toán theo đúng TT 133/2016/TT-BTC và TT 200/2014/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị đăng ký dưới đây:
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không