Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Doanh nghiệp không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi...

Doanh nghiệp không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm trên MISA SME.NET

316
Nếu doanh nghiệp không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm trên MISA SME.NET có thể thực hiện các bước dưới đây:
Bước 1: Vào đặt lại mật khẩu cho người dùng admin theo hướng dẫn Tại đây (lưu ý nếu trước đó chưa có mật khẩu thì tại dòng “mật khẩu cũ” anh/chị để trống)
Bước 2: Tạo thêm tên đăng nhập cho người dùng tại đây
Bước 3: Phân vai trò cho người dùng không có chức năng bỏ khóa sổ kỳ kế toán bằng cách vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn. Chọn vào vai trò muốn phân quyền cho nhân viên chọn phân quyền
Trong hộp thoại chức năng chọn: Nghiệp vụ\Tổng hợp\khóa sổ, bỏ khóa sổ tích bỏ chọn ô “Sử dụng”
Xem tài liệu phân quyền theo hướng dẫn Tại đây.​

khóa sổ kế toán

Bước 4: Khóa sổ kỳ kế toán theo tài liệu Tại đây.

Trường hợp Anh/Chị muốn sửa lại số liệu đã khóa sổ thì phải thực hiện thao tác bỏ khóa sổ theo tài liệu Tại đây.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính – kế toán theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC, giúp doanh nghiệp quản lý tình hình kinh doanh, doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ hiệu quả hơn.
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không