Kiến thức Tài chính kế toán 8 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế mới nhất

8 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế mới nhất

675
Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế. Với việc quy định cụ thể những hành vi nghiêm cấm trong quản lý thuế giúp cho các cá nhân, tổ chức không vi phạm các quy định của pháp luật.

Quy định bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

Theo Luật Quản lý thuế 2019 quy định có 8 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế, được quy định cụ thể. Luật Quản lý thuế 2019 nêu rõ, mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật. Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng và đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người nộp thuế.

Một là, thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

Hai là, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế.
Ba là, lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.
Bốn là, cố tình không kê khai thuế không nộp thuế đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.
Năm là, cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.
Sáu là, sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.
Bảy là, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.
Tám là, làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.
luat-quan-ly-thue

Tiền chậm nộp thuế sẽ chịu lãi 0,03%/ngày

Theo quy định của Luật, lãi suất tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày phát hành phát sinh tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 59 đến ngày liền kề trước ngày số tiền thuế nợ, tiền thu hồi hoàn, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng mức lãi 0,03%/ngày tương đương 10,95%/năm đã vượt mức lãi suất cho vay ở các ngân hàng hiện tại. Do đó, doanh nghiệp sẽ khó có chuyện cố tình chây ì, chậm nộp tiền thuế.
Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đối với quy định hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Luật cũng quy định về việc khuyến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.
Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 07 năm 2020 thì tiếp tục một số điều theo Luật 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.
form-news
Bài viết này hữu ích chứ?
Không