Kiến thức Tài chính kế toán Cách hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư...

Cách hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133

1412

Hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133 là một trong những phương pháp quen thuộc và thông dụng nhất trong bất cứ quá trình xử lý số liệu, hạch toán với bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào.

Quá trình nhập, xuất nguyên vật liệu gần như diễn ra liên tục, thường xuyên tại bất cứ loại hình của tổ chức nào. Chính vì có nhiều nghiệp vụ liên quan đến nguyên vật liệu phát sinh mỗi ngày, chúng ta cần phải nắm được cách hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133 chính xác.

Đặc điểm của tài khoản Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133?

Tài khoản 152 – Tài khoản nguyên vật liệu được sử dụng để phản ánh đối tượng như:

Nguyên liệu, vật liệu chính: Đây là những nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất, chế tạo ra sản phẩm. Những nguyên vật liệu cấu thành nên vật thể vật chất chính của sản phẩm.

Vật liệu phụ: Đây cũng là những nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm, nhưng không đóng vai trò cấu tạo nên thực thể vật chất của sản phẩm đó.

Nhiên liệu: Đây được xem là các thành phần cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tiến độ hoạt động và sản xuất của cả dây chuyền.

Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Những nguyên vật liệu này không được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các xây dựng cơ bản của công trình. 

nguyên vật liệu

Kết cấu của tài khoản Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133

Tài khoản 152 là tài khoản tài sản, giá trị tăng ghi bên Nợ, giá trị giảm ghi bên Có. Số dư cuối kỳ ghi nhân vào bên Nợ

Bên Nợ tài khoản 152 dùng để ghi nhận: trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho, trả lại người bán, chiết khấu thương mại, phát hiện mất khi kiểm kê, kết chuyển giá trị tồn đầu kỳ.

Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.

Cách hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133 với những nghiệp vụ cụ thể?

3.1 Khi mua nguyên vật liệu, vật liệu về nhập kho, hạch toán:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu – vật liệu

Nợ TK 133 – Thuế GTGT 
Có TK 111/112/141/331 – Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng/ Tạm ứng/ Phải trả người bán
3.2. Trả nguyên liệu, vật liệu cho người bán, hưởng chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 133 – Thuế GTGT
3.3. Mua nguyên liệu, vật liệu nhưng hàng còn đang trên đường, chưa nhập kho:
Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT
Có TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 111/112/141 – Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng/ Tạm ứng
form-news
Bài viết này hữu ích chứ?
Không