Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất từ...

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất từ nhựa, cao su, giấy, sắt thép, kính, sản phẩm thủy tinh

293
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất từ nhựa, cao su, giấy, sắt thép, kính, sản phẩm thủy tinh như: Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ; Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất theo đơn hàng; Nhập khẩu nguyên vật liệu (sử dụng ngoại tệ); Quản lý sản phẩm theo kích cỡ, màu sắc; Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/ lỗ theo từng hợp đồng.

1. Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ

  • Giá thành sản xuất liên tục – hệ số, tỷ lệ
giá thành doanh nghiệp sản xuất
  • Tính giá thành sản phẩm
tính giá thành doanh nghiệp sản xuất

2. Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất theo đơn hàng

  • Tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng

theo dõi số lượng đơn hàng

  • Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đơn hàng
Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đơn hàng

3. Nhập khẩu nguyên vật liệu (sử dụng ngoại tệ)

  • Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

  • Xử lý chênh lệch từ tính tỷ giá xuất quỹ

Xử lý chênh lệch từ tính tỷ giá xuất quỹ

4. Quản lý sản phẩm theo kích cỡ, màu sắc

  • Nhập mã quy cách
Quản lý sản phẩm theo kích cỡ, màu sắc
  • Chọn mã quy cách
Quản lý sản phẩm theo mã quy cách

5. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/ lỗ theo từng hợp đồng

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất từ nhựa, cao su, giấy, sắt thép, kính, sản phẩm thủy tinh quản lý tốt hoạt động tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình.
dùng thử phần mềm
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không