Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán cho công ty môi giới bất động sản

Phần mềm kế toán cho công ty môi giới bất động sản

1059
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp lĩnh vực môi giới bất động sản như: Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/ lỗ theo từng hợp đồng môi giới; Quản lý công nợ phải thu theo nhân viên kinh doanh và khách hàng; Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên bán hàng.
I. Những khó khăn kế toán doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp phải

1. Kiểm soát, xử lý được tiền đặt cọc của khách hàng

Việc xử lý công tác quản lý tiền đặt cọc trong kinh doanh bất động sản hiện vẫn đang được thực hiện trên giấy tờ và các phần mềm riêng lẻ (excel) khiến công việc của kế toán thiếu sự liên kết và thường xuyên xảy ra các sai sót trong quá trình kiểm tra, đối chiếu. Đặc biệt vào các thời điểm bàn giao các dự án bất động sản việc tập hợp tiền đặt cọc của các hợp đồng, dự án khiến kế toán trong lĩnh vực bất động sản gặp không ít những áp lực

2. Tính toán doanh số của từng nhân viên để tính lương, hoa hồng

Việc ghi nhận doanh số của nhân viên trên các file tài liệu riêng lẻ khiến kế toán gặp khó khăn trong việc xác định tính minh bạch của thông tin và thường gặp các thiếu sót trong các tiêu chí để tính chiết khấu cho từng nhân viên

3. Thống kê, phân bổ các khoản chi phí quảng cáo, hội thảo … để tham mưu cho BLĐ cắt giảm các khoản không cần thiết

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thường phát sinh các chi phí liên quan đến công tác quảng cáo, tổ chức hội thảo…cụ thể:

  • Chi phí quảng cáo
  • Chi phí hội thảo
  • Chị phí in ấn
  • Chi phí môi giới, hoa hồng

Kế toán để thống kê các khoản chi phí này sẽ gặp nhiều khó khăn do có rất nhiều chi phí phát sinh và được ghi chép nhỏ lẻ dẫn đến trong quá trình tổng hợp cũng sẽ gặp phải các sai sót. Vì vậy kế toán cần có công cụ hỗ trợ theo dõi các chi phí theo khoản mục để thuận tiện hơn trong quá trình xử lý các số liệu

II. Phần mềm kế toán MISA SME.NET – Hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản quản lý tài chính, kế toán hiệu quả

1. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/ lỗ theo từng hợp đồng môi giới

Phần mềm cho phép theo dõi, đối chiếu doanh thu bán hàng với từng dự án, từng chủ đầu tư, theo từng nhân viên để làm căn cứ tính hoa hồng nhanh chóng, chính xác

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

>> Tất cả lưu ý về thuế TNDN hoạt động kinh doanh Bất động sản kế toán cần biết
>> Hướng dẫn cách hạch toán kế toán công ty bất động sản
>> Mẫu sơ đồ kế toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2. Quản lý công nợ phải thu theo nhân viên kinh doanh và khách hàng

Phần mềm hỗ trợ quản lý tiền đặt cọc của khách hàng và cung cấp báo cáo tổng hợp, chi tiết về công nợ theo khách hàng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

3. Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên bán hàng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực môi giới bất động sản quản lý tốt và hiệu quả các công tác tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình.
dùng thử phần mềm
Bài viết này hữu ích chứ?
Không