Kiến thức Tài chính kế toán Công việc của kế toán nguyên vật liệu tại công ty sản...

Công việc của kế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất giấy

1040

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất giấy có những nhiệm vụ công việc như phân loại nguyên vật liệu, tính giá thành nguyên vật liệu, … Những công việc này mang tính đầy đủ và kịp thời phản ánh thực tế nguyên vật liệu tại công ty giấy.

Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hóa, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở cấu thành hình thái vật chất của sản phẩm.

 

1. Công việc cụ thể của kế toán nguyên vật liệu công ty sản xuất giấy

Để cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin cho công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp, kế toán nguyên vật liệu công ty giấy thực hiện công việc sau:

– Ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, chất lượng và giá thành thực tế của nguyên vật liệu nhập kho.

– Tập hợp và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời số lượng và giá trị nguyên vật liệu sản xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

– Phân bổ hợp lý giá trị nguyên vật liệu sử dụng vào các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất – kinh doanh.

– Tính toán và phản ánh chính xác số lượng và giá trị nguyên vật liệu tồn kho, phát hiện kịp thời nguyên vật liệu bị thiếu, thừa nhằm hạn chế tình trạng ứ đọng. Kịp thời xử lý chính xác những thiệt hại có thể xảy ra.

 
kế toán công ty giấy

2. Cách tính nguyên vật liệu dành cho kế toán công ty giấy

 Tính giá NVL là công tác quan trọng trong việc tổ chức kế toán NVL. Tính giá NVL là dùng tiền để biểu hiện giá trị của NVL

a. Gía thực tế NVL xuất kho

Gía thực tế của NVL xuất kho được xác định tùy theo từng nguồn nhập
• Đối với vật liệu mua ngoài
                                         Gtt = Ghđ + Tn + Cm – Ck
Trong đó:   Gtt – Giá thực tế NVL đầu vào
                   Ghđ – Giá ghi trên hóa đơn (tính theo giá thu tiền một lần)
                   Tn – Thuế ngoài giá thanh toán phải nộp trong quá trình thu mua
                   Cm – Chi phí mua
                   Ck  – Chiết khấu thương hoặc giảm giá được thưởng
Đối với những doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì thuế giá trị gia tăng không được tính vào giá trị thực tế của NVL
Đối với những DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT được tính vào giá trị của NVL
Đối với NVL gia công chế biến xong nhập kho, thì giá thực tế bao gồm giá xuất và chi phí gia công chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ.
 
Đối với NVL nhận vốn góp liên doanh hoặc cổ phần, thì giá thực tế của NVL là giá trị NVL được các bên tham gia vốn thừa nhận
 
Đối với nguyên vật liệu vay, mượn tạm thời của đơn vị khác, thì giá thực tế nhập kho được tính theo giá trị trường hiện tại của số nguyên liệu đó
 
Đối với phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì giá thực tế được tính theo đánh giá thực tế hoặc giá bán trên thị trường.
b. Gía thực tế của NVL xuất kho
Thời điểm tính giá là khi xuất kho NVL hoặc cuối kỳ kế toán. Gía xuất kho phải tính theo giá phí và phù hợp với khối lượng xuất
Phương pháp tính giá NVL phải nhất quán và thích hợp với đặc điểm NVL của từng doanh nghiệp
Theo chuẩn mực kế toán 02 – Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp:
• Phương pháp tính theo giá đích danh
• Phương pháp bình quân gia quyền
• Phương pháp nhập trước, xuất trước
 
• Phương pháp nhập sau, xuất sau
form-news
 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không