Kiến thức Tin tức MISA phát hành bản cập nhật đáp ứng Nghị định 11/2020/NĐ-CP cho...

MISA phát hành bản cập nhật đáp ứng Nghị định 11/2020/NĐ-CP cho phần mềm Mimosa và Bamboo

35
Ngày 10/3/2020 tới đây, MISA sẽ phát hành bản cập nhật R4 cho phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 và MISA Bamboo.NET 2020. Phiên bản này của hai phần mềm sẽ đáp ứng Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không