Phần mềm kế toán Phân hệ quản lý tài liệu trên phần mềm kế toán MISA...

Phân hệ quản lý tài liệu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020

1207
Phân hệ quản lý tài liệu cho phép kế toán thực hiện lưu trữ và tra cứu các tệp thông tin dùng chung trong toàn doanh nghiệp như: các thông tư, nội quy, quy định, các quyết định, chế độ kế toán,…
 

Hướng dẫn thao tác sử dụng phân hệ quản lý tài liệu

 
Để sử dụng phân hệ, thực hiện vào chương trình, trên thanh tác nghiệp các phân hệ, chọn Tài liệu, xuất hiện màn hình gồm 02 phần

Thanh tác nghiệp: Hiển thị cây thư mục chứa tài liệu của doanh nghiệp, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết của thư mục hiện thời.
Màn hình danh sách: Hiển thị danh sách các thư mục và tài liệu nằm trong thư mục hiện thời.

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Trên thanh tác nghiệp của phân hệ Tài liệu, có thể thực hiện được các chức năng sau:
 
  • Tạo mới thư mục
– Để tạo mới thư mục tài liệu, tại cây tài liệu bên thanh tác nghiệp, nhấn chuột phải và chọn Tạo mới thư mục hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
– Nhập tên thư mục cần thêm vào dòng thư mục mới
 
  • Đổi tên thư mục
– Để đổi tên mục tài liệu, tại cây tài liệu bên thanh tác nghiệp, chọn thư mục cần đổi tên, nhấn chuột phải và chọn Đổi tên hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F2
– Nhập lại tên thư mục muốn sửa
 

Các chức năng trong phân hệ Quản lý tài liệu

 
  • Thêm mới tài liệu: Cho phép thêm mới tài liệu vào phần mềm để quản lý và tra cứu.
Kế toán lựa chọn Vào chương trình -> vào phân hệ Tài liệu, trên màn hình danh sách chọn Thêm mới tài liệu trên thanh công cụ
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
– Nhấn biểu tượng Thêm mới tài liệu, nhập lại tên tài liệu nếu cần
– Nhấn Cất để hoàn tất việc thêm tài liệu
 
  • Tìm tài liệu: Cho phép tìm kiếm nhanh tài liệu bất kỳ được lưu trong phần mềm
Vào chương trình -> vào phân hệ Tài liệu, trên màn hình danh sách chọn Tìm tài liệu trên thanh công cụ
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Chương trình hỗ trợ 2 cách tìm kiếm: Tìm kiếm cơ bản và Tìm kiếm nâng cao
 
  • Tìm kiếm cơ bản
– Trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu thực hiện các thao tác sau:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
– Sau khi nhấn nút Tìm, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu. Để xem tài liệu tìm được ngay tại màn hình này, chọn tài liệu có liên quan, nhấn chuột phải và chọn Mở thư mục chứa tài liệu
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
– Nhấn Đóng để hoàn tất việc tìm kiếm tài liệu
 
  • Tìm kiếm nâng cao
Trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu thực hiện các thao tác sau:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
– Sau khi nhấn nút Tìm, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu. Để xem tài liệu tìm được ngay tại màn hình này, chọn tài liệu có liên quan, nhấn chuột phải và chọn Mở thư mục chứa tài liệu
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
– Nhấn Đóng để hoàn tất việc tìm kiếm tài liệu
 

Để dùng thử phần mềm kế toán MISA SME.NET mới nhất, anh/chị vui lòng click xem tại đây:

 
dùng thử phần mềm kế toán
Bài viết này hữu ích chứ?
Không